30. mai 2018

5. OG 6. JUNI: "TINGENE FORTELLER" PÅ KRAMBUA

Kvæfjord Historielag inviterer i samarbeid med Borkenes skole til den tradisjonelle "Tingene forteller" på Krambua 5. og 6. juni.

Tirsdag 5.juni er det åpent for besøk fra 9.30-11.00 og 12.00- 13.30

Onsdag 6.juni er det åpent fra 9.30-11.00

Tog forbi Krambua, 17. mai 1945
Foto: Jermund Johansen 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til stikke innom Krambua disse dagene.


18. april 2018

FOTOMØTE: 100 års idrettshistorie

Kvæfjord idrettslag fyller 100 år i 2019, og i samband med dette tok Kvæfjord idrettslag opp temaet idrettshistorie på fotomøtet sitt.

Vikelandsbakken som stod ferdig til Hovedlandsrenent i 1949, var eit kjempeløft for Kvæfjord idrettslag.
Foto utlånt av Jermund Johansen.
Geir Hagen presenterte eit utval bilde frå ulike sider ved idrettslaget: turn, ski og fotball har vore viktige idrettsgreiner, men friidrett og seinare handball har også vore på programmet.

Handball kom til som idrettsgrein på slutten av 1960-talet.
Foto utlånt av Asbjørn Hessen.
Kvæfjord idrettslag er i sving for å samle inn opplysningar om historia si, og i samband med det er idrettslaget og historielaget svært interessert i å få inn fleire idrettslige bilda. Fotomøtet var ein viktig start, men her finst heilt sikkert skjulte bildeskattar i skuffer og skap hos mange.

Kvæfjord historielag hjelper gjerne til med å skanne bilda med idrettsmotiv.
Tekst og bilde: Magne Leon Heide

9. april 2018

18. april: FOTOMØTE: Kvæfjord idrettslag 100 år

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til

FOTOMØTE
Kvæfjord Idrettslag 100 år i 2019
Kantina på Rå videregående skole, Laskenvegen
ONSDAG 18. APRIL 2018 Kl. 1830

Kvæfjord Idrettslag blir 100 år i 2019. Idrettslaget planlegger en markering av dette i løpet av 2019. I den anledning vil Kvæfjord historielag bidra til å samle inn bilder som kan være med på å vise idrettslaget sin aktivitet gjennom alle disse årene.
Bildene bør inneholde idrettslige aktiviteter eller friluftsaktiviteter.

Er det noen som har bilder som kan være aktuelle i denne sammenheng? Møt opp med disse bildene slik at vi kan digitalisere disse. Bildene vil kunne vises på møtet, og gode historier om disse vil være av interesse. Vi har med en med en del bilder som vil bli vist.

ENKEL SERVERING

Med helsing
for styret i Kvæfjord historielag
Geir Hagen (sign.)

21. februar 2018

21. februar: Årsmøte i Kvæfjord historielag

Kvæfjord historielag avvikla årsmøtet sitt 21. februar, og det er valt nytt styre og lagt planar for det neste arbeidsåret. 

Årsmeldinga som blei lagt fram viser at historielaget har 124 betalande medlemmar, og laget har gjennomført ei rekke arrangement i året som gjekk. Den viktigaste hendinga var markeringa av 30-års-jubileet til laget og utnemning av to æresmedlemmar. Elles har laget hatt eit vellykka møte om samisk historie, barneskolen har brukt historielaget si krambu til "Tingene forteller", og det har vore lokalhistorisk vandring og fotomøte. I tillegg har årboka og kalenderen har komme ut med årgang 31 og 12. 

Magne Heide gjekk av som leiar etter 16 år, og i styret som blei valt sitt Arne-Johan Johansen, Per Harald Pettersen, Mari Wikeland, Geir Hagen og Magne Heide. Varamedlemmar er Robert Nygård, Jan Meyer og Walter Kaarbø Olsen. Styret har valt å ha ein flat struktur med Mari Wikeland som sekretær og Magne Heide som kasserar.

Årsmøtet la ei rekke planar for arbeidsåret, som styret har arbeidd vidare med. Arbeid med årbok og kalender er prioritert, og i tillegg har historielaget eit stadnamnprosjekt som skal sluttførast i år. Laget skal ha eit fotomøte i vår, og så står både "Tingene forteller" på krambua og ei lokalhistorisk sommarvandring for tur. Til hausten planlegg laget fleire opne møte, og så blir året avslutta med ei ny årbok og ein ny kalender.

 

2. februar 2018

21. februar: Årsmøte 2018

Årsmøte i Kvæfjord historielag blir halde  onsdag 21. februar kl. 19.00
Møtestad: Rå vg skole, Kantina, Laskenvegen

Sakliste:

1. Konstituering av møte. Val av møteleiar og referent.

2. Årsmelding for 2017 (sjå nettstaden her).

3. Rekneskap for 2017 (blir gjennomgått på årsmøtet).

4. Val, etter innstilling frå valkomiteen på årsmøtet.
På val (i parentes dei som er på val i år)

  • - leiar, for 2 år (Magne Heide)
  • - to styremedlemmar, for 2 år (Geir Hagen, Stein Gunnar Moksness)
  • - tre varamedlemmar til styret, for 1 år (Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Helge Størkersen)
  • - ein revisorar, for 2 år (Sigrid Torgersen)
  • - ein medlem i valnemnda, for 3 år (Bjørn Welde)

Valkomitéen vil leggje fram forslag på årsmøtet.
Desse er ikkje på val i år:

  • - to styremedlemmar, for 1 år (Mari Wikeland, Arne-Johan Johansen)
  • - ein revisorar, for 1 år (Jakob Vaskinn)
  • - to medlemmar i valnemnd: (Anne Vik (2 år), Nils Jacob Vebostad (1 år)) 

5. Arbeidsplan for 2018.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrar medlemmane til å komme med forslag, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-tur.

6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 7. februar

Temainnslag

Etter årsmøtet, temainnslag:
"Dynamitt-Oluf" (film), Introduksjon ved Geir Hagen

Enkel servering. Vel møtt !

Med helsing
styret i Kvæfjord historielag
Magne Heide, leiar

7. desember 2017

Årbok 2017 og Kalender 2018 til sals

 Årbok 2017 og Kalender 2018 blei presentert på det årlige årboks- og kalendermøtet til historielaget onsdag 22. november.

Årboka for Kvæfjord 2017 ser slik ut på framsida:Sidetalet er i år på 68 sider. Her er nesten tretti artiklar saman med rundt 110 bilda og andre illustrasjonar. Årboka har også gjennomgåande fargetrykk. Innhaldslista ser du her:


Prisen for Årbok 2017 er kr 175.

Den historiske kalenderen for Kvæfjord for 2018 inneheld 26 bilde og ser slik ut på framsida:


Prisen for Kalender 2018 er kr 80 ved direkte kjøp frå historielaget, elles kr 90.

Evt porto kjem i tillegg til desse prisane.

Årboka og kalenderen er til sals:
* Direkte frå Kvæfjord historielag, tlf 97088957 (Magne Heide) eller e-post: magneheide@hotmail.com
* I Krambua på Borkenes kvar laurdag i adventa kl 11-14

I tillegg har vi også sal fleire andre stader:
* Fergekafeen (Flesnes-Refsnes)
* Viltkroa. Langvassbukta
* Mette-Maris Blomster og Gaver AS, Borkenes 
* Bokhandlane i Harstad 

19. november 2017

22. NOVEMBER: Presentasjon av "Årbok for Kvæfjord 2017" og "Kvæfjord-historisk kalender 2018"

PRESENTASJON AV ”ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2017” OG ”KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2018”
Tid: Onsdag 22. november 2017 kl. 1900.
Stad: Rå videregående skoles kantine i Laskenvegen (hovudbygget)

Vi inviterer med dette til den årlige presentasjonen og sal av ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2017.
Redaktørar for denne 31. årgangen har vore Arne-Johan Johansen og Gerd Salen.

På møtet vil det også bli presentasjon og sal av den tolvte utgåva av kalenderen vår: KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2018. Redaksjon: Geir Hagen, Magne Heide, Per H. Pettersen, Svein-Otto Presthus.

Det vil bli servering og ein liten kaffespleis m/kake (kr 30) på møtet!

Vel møtt !

Åpen krambu: 

Krambua på Borkenes vil vere open kl. 11-15 desse dagane:
laurdag 25. november,
laurdag 2. desember,
laurdag 9. desember og
laurdag 16. desember.
Alle desse laurdagane:
Sal av årbøker og kalendrar,
Kveøy-hefte,
Bildekort av Petter Fredriksen
Samletilbod på tidligare årbøker og kalendrar.
Gamle Kvæfjord-bilda på veggane.
Servering av kaffe og litt julegodt.


Salgshjelp: 

Vi treng litt hjelp frå medlemmane til sal av årbøker og kalendrar på butikkane på Borkenes fredag 24. november, 1-2 timar kvar.