9. juni 2015

Historisk mølletur

Kvæfjord historielag la sin årlige lokalhistoriske tur til Mølnbekken som renn ut frå Gåsvatnet og ned i Vikelandselva. Her er det framleis tydelige merke etter tre mølner som stod her, og som folk frå Tennvassåsen brukte når dei skulle male kornet sitt.
Murane etter mølnene er tydelig synlige.


4. juni 2015

9. juni: Lokalhistorisk tur til Mølnbekken ved Gåsvatnet

Kvæfjord historielag sin årlige lokalhistoriske tur vil i år gå til Mølnbekken. Denne bekken/elva renn frå Gåsvatnet og ned mot Vikelandselva. Frå gammalt har det vore fleire mølner i denne bekken/elva, og det er framleis synlige spor etter desse mølnene.
Mølner ved Mølnbekken


"Tingene forteller" på Krambua

Det var mange interesserte som møtte fram da 4. klasse ved Borkenes skole arrangerte "Tingene forteller" på Krambua.