6. april 2016

Fullsett møte om okkupasjonstida

Kvæfjord historielag sitt møte med tyske foto frå Bremnes i okkupasjonstida (1941-1945) skapte nesten kul på Bremnes grendehus. Over 80 tilhørarar hadde møtt fram for å sjå på bilda frå okkupasjonstida og høre fortellingar frå denne tida.


Arne-Johan Johansen innleidde med å fortelje litt om bakgrunnen til fotoa. Fotoalbumet har tilhørt Johannes (Hans) Hecht som var stasjonert på Bremnes, der han gjorde tjeneste i Hærens kystartilleriregiment frå 21. mars 1941 til 8. mai 1945.  Hans hadde ikkje fotoapparat sjølv, så dette er tydeligvis bilde som andre har tatt, og så har Hans fått sine kopiar. Hans var født i Pfaffenreuth Bayern ikkje så langt frå grensa mot Tsjekkia (da: Tsjekkoslovakia). Etter krigen gifta Hans seg og busette seg i Münchenreuth som ligg 40 km lenger nord i Bayern, kloss opp til grensa mot Tsjekkia.


Arne Johan Johansen innleidde om det tyske fotoalbumet
Hans var innlosjert hos Margot på Bremnes, og han hadde brevkontakt med henne lenge etter krigen, men han reiste ikkje tilbake. Hans døde i 2005. Sonen og sonesonen besøkte Bremnes i 2011, og då kom dei i kontakt med etterkommarar etter Margot.


Foto frå krigen

Først nokon bilde frå fotoalbumet: