7. juni 2017

Butikken på Strand - 100 år etter starten

Det var rundt 30 medlemmar frå historielaget som møtte opp på Strand på ein solfylt ettermiddag for å sjå gammalbutikken der.

Arnfinn Strand fortalte den lydhøre forsamlinga om historia frå butikken starta i 1917 til den blei lagt ned rundt 1970. Det var også fleire av tilhørarane som også kunne fortelle om eigne handleturar hit, enten det var for å kjøpe karamellar (som butikkeigaren i si tid berre såvidt ville selje) eller bruspulver.

Arnfinn Strand fortel om butikken på Strand

Butikken står omtrent som då han blei stengt rundt 1970, og vareutvalet er som det var mot slutten.

Reklame for tobakk - ikkje tillatt i dag

Sirlig rekneskapsbok - heilt tilbake til starte


Tingene forteller

Det var godt oppmøte da 4. klasse ved Borkenes skole viste gjenstandar i samband med "Tingene forteller" i Krambua til historielaget på Borkenes.
Interesserte tilhørarar

Ein gammal grammofon fortel historie

1. juni 2017

7. JUNI: Lokalhistorie i to krambuer

Kvæfjord historielag inviterer alle medlemmar og interesserte til to krambu-arrangement:


Lokalhistorisk besøk i Krambua på Strand

Kvæfjord historielag sin årlige lokalhistoriske tur vil i år gå til Strand der vi skal besøke Krambua som har vore i drift frå tidlig til seint 1900-tal.


Arnfinn Strand vil ta imot oss og opne dørene til dette spesielle bygget som alle har sett når dei har kjørt forbi på veg innover eller utover bygda.

Det er oppmøte klokka 1830.   Parkering er på oversida vegen, på Arnfinn Strand sin eigedom, nedafor og ovafor fjøsen. Det er begrensa parkering, så kjør gjerne fleire saman.

Vi satsar på ein liten kaffekopp og kanskje ein kakebit. Dersom vêret tillèt det, tar vi dette ute; blir det dårlig vêr, blir det "ståande buffé" inne.  Det kan vere lurt å kle seg etter vêret.

"Tingene forteller" på Krambua på Borkenes

Som vanlig vil 4. klasse ved Borkenes skole vise sine historiske ting på Krambua til historielaget på Borkenes på formiddagen.  Stikk gjerne innom og sjå.