7. januar 2016

UTVANDRINGA FRÅ KVÆFJORD 1870-1930 - utvandringslister

Tysdag 12. mars 2013 arrangerte historielaget eit temamøte om ”Utvandringa frå Kvæfjord til Amerika”.

Til møtet hadde Torleif Berg og Jan Meyer laga eit oversyn over ”Emigranter fra Kvæfjord til Amerika 1860-1930”.
Dette oversynet er basert på utvandringslister, og du finn ein kopi av oversynet ved å klikke her.