2. oktober 2019


Fotomøte på Hemmestad onsdag 9. oktober kl. 19.00 - Hemmestad Grendehus


Gamle bilder
  
Vi som jobber med lokal historie, ser på gamle bilder som viktige dokumenter fra vår nære fortid. «Gamle bilder» betyr i hovedsak bilder som er ca. 50 år gamle eller mer. Vi veit at også mange av dere er interessert i å se bilder fra «gamle dager» og håper at dere kan hjelpe oss med å få dette til å bli vellykket.

Opplegget er slik:
Vi ber alle som har gamle bilder - løse eller i album – om å leite disse fram og se om her kan være noe spennende eller interessant å vise fram. Det mest spennende er jo bilder som beskriver hendelser eller situasjoner. Arrangementer av forskjellig art ble gjerne fotografert. Dersom bildene er riktig gamle, kan også portretter være interessant, særlig dersom navnet på personen er kjent.

Vi tar imot bilder og skanner dem slik at de kan vises på storskjerm under møtet. På den måten kan det også være mulig i fellesskap å komme fram til navn og opplysninger om bilder som eieren selv ikke vet noe om. Det vil være en til glede for den som eier bildene, og også et gode ved bruk i eventuelle artikler i Årbok for Kvæfjord eller bruk i vår historiske kalender.

Skanning kan skje i forkant av møtedagen. Da vil en rekke over å vise flere bilder enn dersom alle bildene må skannes under møtet. Men vi bringer med skanner og vil skanne på stedet flest mulig bilder som møtedeltakere har med seg til møtet. Skanning på forhånd innebærer at folk som har bilder tar kontakt og leverer oss bilder noen dager i forveien. Hovedansvarlig for dette vil være Robert Nygård på Kveøy

Vi håper riktig mange vil komme, og at spennende bildeskatter blir henta fram!

Det blir kaffe og enkel bevertning,

Det blir lagt ut informasjon i postkassene fra Sandvik til Skommesvik og samme blir sendt alle våre medlemmer.


Ta kontakt med Arne-Johan Johansen telefon 90600357 eller Robert Nygård telefon 97669536 dersom du vil forhåndslevere bilder til skanning.

Hilsen Kvæfjord Historielag
Mari Wikeland, sekretær