12. februar 2023

Årsmøte i historielaget 22. februar 2023 - 19.30 på Røde Kors-kaféen

 

Til medlemmene i Kvæfjord historielag.

OBS OBS: På grunn av dobbelbestilling på Fram tar vi møtet på Røde Kors-kaféen

Innkalling til årsmøte i Kvæfjord historielag

Møtetid:         onsdag 22. februar kl. 19.30

Møtested:      Røde Kors-kaféen, Borkenes

 Sakliste:

1. Konstituering av møtet. Valg av møteleder og referent.

2. Årsmelding for 2022

3. Regnskap for 2022

4. Valg, etter innstilling fra valgkomiteen på årsmøtet.

På valg (i parentes de som er på valg i år) 

Tre styremedlem, for 2 år ((Gunhild Fochsen, Nina Johansen, Mari Hanne Wikeland))

- tre varamedlem til styret, for 1 år (Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen)

- et medlem i valgnemnda, for 3 år (Stein Gunnar Moksness)

-en revisor for 2 år (Sigrid Torgersen)

Valgkomitéen vil legge fram forslag på årsmøtet.

Disse er ikke på valg i år:

- to styremedlem, for 1 år (Arne-Johan Johansen og Per Harald Pettersen))

- en revisor for 1 år (Wenche Hunstad)

- to medlemmer i valgnemnda: Bjørn Mathisen ( 1 år), Marie Markussen (2 år)

 

5. Arbeidsplan for 2023.

Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrer medlemmene til å komme med ideer, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-turer

6. Innmeldte saker

Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 15. februar

 Enkel servering. Vel møtt !

 

Hilsen

styret i Kvæfjord historielag

Kontingent for 2023: 

Kr 100 for hovedmedlem     Kr 50 for familiemedlem

Kontingent kan betales til konto 4780.63.51306 ELLER til vår Vippskonto # 140210.

Merk innbetalinga med NAVN og Kontingent 2023