6. februar 2020

Årsmøte 2020 - Møtetid: onsdag 19. februar kl. 19.00 Borkenes skole, Personalrommet


Til medlemmene i Kvæfjord historielag
Innkalling til årsmøte i Kvæfjord historielag
Møtetid:         onsdag 19. februar kl. 19.00
Møtested:       Borkenes skole, Personalrommet


Vanlige årsmøtesaker:


Sakliste:
1. Konstituering av møtet. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding for 2019
3. Regnskap for 2019
4. Valg, etter innstilling fra valgkomiteen på årsmøtet.

5. Arbeidsplan for 2020.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrer medlemmene til å komme med ideer, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-turer
6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 12. februar

Etter årsmøtet, temainnslag:
Utvalgte Kulturlandskap Skallan/Rå og rapport fra kurs for tørrmuringrestaurering av sommerfjøs
 ( Rolf Ingar Eggum, Svein Robert Guttormsen, Odd Harald Sandnes)
Enkel servering. Vel møtt!! 

Hilsen
styret i Kvæfjord historielag

MEDLEMSKONTINGENT 2020:
Kr 100 for hovedmedlem
Kr 50 for tilleggsmedlemmer /  øvrige familiemedlemmer
Kontingent kan betales til konto 4780.63.51306
ELLER til vår Vippskonto 140210.
Husk å merke innbetalinga med NAVN og ”Kontingent 2020"

Boklansering: Johan Borgos, Samer ved Storhavet. Flesnes.

Kvæfjord historielag kan ønske velkommen til spennende boklansering den 18. februar 2020. 

Historiker Johan Borgos har tidligere presentert samisk historie på møter i historielagets regi. 
Kvæfjord Historielag i samarbeid med UL. Samhold kan nå ønske velkommen til bok-lansering. Han presenterer den nye boka på Molund, Flesnes, tirsdag 18. februar 2020, klokka 18.30.

Det blir en høytidelig markering ved utgivelsen av boka "Samer ved storhavet".
Forfatteren Johan Borgos selger og signerer bok.

Salg av kaffe og kaker.


Samer ved storhavet er en bredt anlagt bok om samisk historie vest for Tjeldsundet. Han tegner bildet av ei tallrik folkegruppe med en dynamisk og tilpasningsdyktig kultur, enten kildene kaller dem fjellsamer, markesamer eller sjøsamer. 
Boka har en temadel om levesett og kulturhistorie, en områdedel som foteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820, og en slektsdel med familieregister for den samiske folkegruppa fra 1600 til 1820.

Her er mer informasjon om boka, fra Orkana forlag. 

28. januar 2020

Samisk uke Giehtvoutna/Kvæfjord 2020

I forbindelse med samisk uke og samefolkets dag kan vi ønske velkommen til historielagets arrangement

"En reise i mine forfedres fotspor, et gløtt i min samiske oppvekst + samiske stednavn i vår region", foredrag ved Inge A. Svonni.
Tirsdag 4. februar 2020, Kvæfjord historielag, klokka 18.00.
Personalrommet, Borkenes ungdomsskole.
Litt informasjon om andre aktiviteter under Samisk uke 2020: 

Søndag 2. februar 2020, Trastad samlinger, klokka 16.00.

Åpning av utstillingen "SÀPMI på Trastad Gård - En samisk verden på institusjonen."
Tale og åpning ved sametingspresident Aili Keskitalo. Tale ved ordfører Torbjørn Larsen. Joik ved Mikkel Per Sara, musikalsk innslag ved kulturskoleelever. Lenke til Harstad Tidende.

Søndag 2. februar 2020, Kvæfjord kirke klokka 18.

"Det  samiske Kvæfjord" ved Tore Einar Johansen, Forsoningssamtale med sametingspresident  Aili Keskitalo, sogneprest Odd Villy Johansen og ordfører Torbjørn Larsen, ledet av Barbro Hætta. Joik ved Kalle Urheim. Kvæfjord Blainnakor. Kulturskoleelever. Allsang.

Torsdag 6. februar 2020 - Samefolkets dag.

Fredag 7. februar 2020 - UL. Fram klokka 18.00
Som en del av Kvæfjord kommunes program for samisk uke byr Asbjørn Hessen og Niko Valkepää på kåseri, joik og poesi. Det blir også mulig å kjøpe samiskinspirert mat og drikke.


Mer informasjon på Kvæfjord kommune

Kvæfjord bibliotek har samisk bokutstilling og språklek daglig i åpningstiden, mandag til fredag.