21. november 2018

"Årbok for Kvæfjord 2018" og "Kvæfjord - Historisk kalender 2019" til sals

Årbok 2018 og Kalender 2019 blei presentert på det årlige årboks- og kalendermøtet til historielaget onsdag 21. november.

Det var rundt 30 medlemmar som hadde møtt opp på historielaget sitt årlige "slepp" for å få med seg presentasjonane av "Årbok for Kvæfjord 2018" og "Kvæfjord - Historisk kalender 2019".


Ivrig samtale rundt årets Årbok og Kalender

Årboka for Kvæfjord 2018 ser slik ut på framsida:Sidetalet er i år på 68 velfylte sider. Her er 25 kortare og lengre artiklar saman med 130 bilde og andre illustrasjonar. Årboka har også gjennomgåande fargetrykk, over 80 av bilda og illustrasjonane er i farger. Innhaldslista ser du her:
Prisen for Årbok 2018 er kr 175.

Kvæfjord - Historisk kalender 2019 inneheld 25 bilde og ser slik ut på framsida:

Prisen for Kalender 2019 er kr 100 ved direkte kjøp frå historielaget, elles kr 120.

Evt porto kjem i tillegg til desse prisane.

Årboka og kalenderen er til sals frå Kvæfjord historielag:
*  Du kan kjøpte direkte frå Kvæfjord historielag, 
     ** tlf  97088957 (Magne Heide), 
     ** tlf  90600357 (Arne-Johan Johansen),
     ** tlf  90849328 (Geir Hagen), eller 
     ** e-post: kvhist@gmail.com

Fredag 23. november sel vi årbok og kalender frå Coop Extra Borkenes.

Laurdag 24. november er årbøker og kalendrar i sal  i Krambua på Borkenes. Krambua er open kvar laurdag fram til 15. desember kl 11-14 .

I løpet av måndag 26. november er årbok og kalender til sals her:
* Fergekafeen (Flesnes-Refsnes)
* Viltkroa, Langvassbukta
* Joker, Borkenes 
* Bokhandlane i Harstad

Historielaget minner også om at vi har til sals:
* Kort etter maleri av Petter Fredriksen
* Julekort etter maleri av Petter Fredriksen
* Historiske bildekort frå Borkenes
* Hefte om Kveøy-utgravingane
* Tidligare årbøker (enkeltvis og pakketilbod)
* Tidligare kalendrar (enkeltvis og pakketilbod)
Alt dette kan kjøpast på Krambua laurdagar i adventa

15. november 2018

21. NOVEMBER: PRESENTASJON AV ”ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2018” OG ”KALENDER 2019”

Tid: Onsdag 21. november 2018 kl. 1900.
Stad: Rå videregående skoles kantine i Laskenvegen (hovudbygget)

Vi inviterer med dette til den årlige presentasjonen og salet av ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2018 (kr 175). Redaktørar for denne 32. årgangen har vore Arne-Johan Johansen og Gerd Salen.

På møtet vil det også bli presentasjon og sal av den 13. utgåva av kalenderen vår: KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2019 (kr 100) Redaksjon: Geir Hagen, Magne Heide, Per H. Pettersen, Mari Wikeland. 

Du kan betale kontant (helst nøyaktig beløp) eller med Vipps (ta med mobil).


Det vil bli servering og ein liten kaffespleis m/kake (kr 30) på møtet!

Vel møtt !ÅPEN KRAMBU


Krambua på Borkenes vil vere open kl. 11-15
Laurdag 24. november
Laurdag 1. desember
Laurdag 8. desember
Laurdag 15. desember

Alle desse laurdagane er det:
  • Sal av årbøker og kalendrar. 
  • Sal av Kveøy-hefte (sjå t.v.) og bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
  • Samletilbod på tidligare årbøker og kalendrar. Gamle Kvæfjord-bilda på veggane. 
  • Servering av kaffe og litt julegodt. 


SALSHJELP 


Vi treng litt hjelp frå medlemmane til sal av årbøker og kalendrar på Coop Extra fredag 23. november, ca 1-2 timar kvar.