27. november 2021

Åpen Krambu på lørdager i november og desember 2021

Vi er i gang med en hyggelig tradisjon i historielaget. 

ÅPEN KRAMBU


Krambua på Borkenes vil være åpen kl. 11:00 - 15:00 følgende dager

Lørdag 20. november 
Lørdag 27. november
Lørdag 04. desember
Lørdag 11. desember

Alle disse lørdagene er det:
  • Salg av årbøker og kalendre. Vi har også eldre årganger.
  • Salg av Kveøy-hefter og bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
  • Vi har Samer ved storhavet av Johan Borgås, og historien om Kvæfjord arbeiderlag.
  • Samletilbud på tidligere årbøker og kalendre. Gamle Kvæfjord-bilder på veggene. 
  • Servering av kaffe, te og litt julegodt. 

Nå kan du betale med kort i tillegg til VIPPS og kontant. 

Kom innom for en hyggelig prat over en kopp kaffe med pepperkaker eller twist. 


Her får du kjøpt fint lesestoff til jul, og dette er flotte julegaver. Årbok nr. 35 samt kalender 2022 med mange historiske bilder. Velkommen.

Årbokslipp 2021

 Den 17. november 2021 klokka 19 var det tid for årets største begivenhet i Historielaget. Da ble Årbok for Kvæfjord årgang 35 presentert, sammen med Historisk kalender 2022. I år som i fjor var vi på Fram.

Historielaget takket først Gerd Salen for innsatsen som en av redaktørene for årboka i mange år, og hun fikk en flott blomsterdekorasjon. Hun takket for oppmerksomheten med å fortelle litt om arbeidet opp gjennom årene, og den store innsatsen til mange bidragsytere opp gjennom årene.


Arne-Johan Johansen presenterte årboka årgang 35. Han startet med å minne litt om de store endringene som har skjedd i prosessen på 35 år. Fra starten måtte alt skrives med papir på skrivemaskin, før store bunker med ark ble sendt til grafisk oppsett. I dag gjøres alt på datamaskinen, og man må venne seg til blant annet å gjøre all korrektur på datafilene, noe som ikke har vært helt enkelt. Han fortalte så litt om årets årgang, med blant annet en lang artikkel fra Gapøya, og om et foredrag Mathias Torheim i sin tid holdt på Statens Hagebruksskole Rå. Dette foredraget var tatt opp på bånd, og gir stoff til en artikkel i årets årbok, og også gir stoff til flere artikler i kommende årbøker. 


Magne Heide presenterte kalenderen for 2022. Det var rundt 30 fremmøtte, litt mindre enn i 2020, I år var det også servering av kaffe og kaker, og salget av årbok og kalender gikk så det suste. Historisk vandring på Forøyseter - 14. august 2021

 

Turen som var planlagt 3. juli 2021 ble av praktiske grunner flyttet til august, etter ferien. Lørdag 14. august 2021 gjorde historielaget en utflukt til Forøyseter, etter invitasjon fra vår vertinne Sissel Kobro. Sissel Kobro har aner fra Forøyseter, er vokst opp i Harstad, og bosatt i Stavanger, men somrene blir tilbragt på Forøyseter. Historielaget har vært i området to ganger tidligere, både på Forøya og Forøyseter.

Utsikt over Gullesfjorden med ForøyaTuren startet ved beredskapsfergeleiet. Det var møtt fram femten tilreisende inkludert et par interesserte fra Harstad Historielag, og vi ble møtt av seks lokale deltakere inkludert vertskapet. Like ved siden av fergeleiet ligger en antatt groplokalitet, som på grunn av årstida var overgrodd av vegetasjon. Vandringen fortsatte til andre siden av fylkesvegen, der vi fikk se og gå på den gamle ferdselsvegen mellom brukene på gården. En godt oppbygd og steinsatt veg med en velbygd bru over elva. 
Turen gikk så til det delvis restaurerte stornaustet bygd i grindkonstruksjon, med vegger i skjelter (stående panel). I naustet gikk vi se på de gamle trebåtene, en tre og en halvroms båt og en toroms spisse, og vi fikk se gammelt fiskebruk og redskaper.
Så kom vi til det restaurerte huset, som ble flyttet fra Forøya da de fastboende flyttet fra øya til Forøyseter. De frammøtte fikk en inspirerende fortelling om historiene til huset og arbeidet med restaureringen.  Huset er blitt rensket innvendig og utvendig, og er restaurert med sans for gammel stil. Listverk, vindusomramming med mer er spesiallaget etter modell av de gamle listene. Vi fikk også flott bevertning med hjemmebakte kaffe, te og kaker.

Det har tidligere vært en artikkel om gården Forøy i Årbok for Kvæfjord, årgang 17, 2003.

27. juni 2021

Historisk vandring lørdag 3. juli 2021

Nå er vi klar og ønsker velkommen til en historisk vandring på Forøyseter. 

Lørdag 3. juli 2021 ønsker historielaget velkommen til en historisk vandring sammen med vår vertinne Sissel Kobro. 

Vi drar med ferga fra Refsnes klokka 10, og er da framme på Forøyseter litt etter ca 10.30.  Parkering ved beredskapsfergeleiet på Forøyseter, der Sissel Kobro møter oss.

Programmet er enkelt:

Vi starter med å se på et område med kokegroper i nærheten av fergeleiet, vi skal se på gamle ferdselsveier, på det gamle grindanaustet fra omkring 1850, og på det restaurerte våningshuset som Sissel Kobro eier.

Vi vil gjerne høre minner og historier med tilknytning til området, og kanskje noen kan ha bilder av personer, bygninger eller hendelser. 

Varighet: Omkring tre timer. 

Det vil bli enkel servering med kaffe eller te, og kaker. Hvis du trenger en kraftigere lunsj må du ta med matpakke.

Smittevern og påmelding:

Vi må ha påmelding, send gjerne melding til Per Harald på tlf. 952 57 659 eller på kvhist@gmail.com. Vi må holde 1 meters avstand, og vi ordner med håndsprit for vanlig håndhygiene. 

Hilsen styret.

Årsmøtet 2021

 Årsmøtet 2021 ble holdt på Fram 9. juni 2021.

Årsmøtet for 2021 ble utsatt til juni, og med nødvendige smitteverntiltak møtte til sammen 29 medlemmer opp til årsmøtet den 9. juni. 


Sak 2: Årsmelding

Lagt fram av Mari. Aktiviteten har vært bra selv om 2020 var preget av koronasituasjonen. Godkjent med merknader om å registrere seg i frivillighetsregisteret, noe laget gjorde i mai.

 Sak 3: Regnskap

Lagt fram av Per Harald. Revisjonsberetning opplest.

Ingen merknader.


 Sak 4: Valg

Innstilling lagt fram av Marie Markussen

Ingen merknader.

 Nye tillitsvalgte til historielaget 2021-22

Leder: Valgkomiteen har ikke funnet noen som vi stille som leder.

Forslag til styremedlemmer som velges for 2 år:

Mari Wikeland (gjenvalg)

Gunhild Fochsen (gjenvalg)

Nina Johanne Johansen (gjenvalg)

Ikke på valg: Arne Johan Johansen, Per Harald Pettersen (1 år)

Forslag til varamedlemmer for 1 år: Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen (alle gjenvalg)

Forslag til revisor for 2 år: Sigrid Torgersen (gjenvalg)

Ikke på valg: Wenche Hunstad ( 1 år)

Forslag til nytt medlem i valgkomiteen for Hårek Wikeland, 3 år: Bjørn Mathisen

Ikke på valg: Marie Julianne Markussen (1 år), Stein Gunnar Moksnes (2 år)

Forslag til redaksjonssekretær for årboka, 1 år: Nina Myreng Haugland

Til orientering:

Redaksjonskomité for årboka: Arne Johan Johansen, Magne Heide

Kalenderkomité: Geir Hagen, Magne Heide, Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Mari Wikeland

Vaktmestre for Krambua: Geir Hagen, Walter Olsen

Sak 5: Arbeidsplan for 2021

Vi må videreføre oppgavene fra fjorårets plan. For eksempel besøke Forøyseter og blant annet se på kokegroper, Magne Heide ønsker å presentere resultatene fra stedsnavnprosjektet. Får støtte fra Geir.

Ivar ønsker mer arbeid rundt Buks-Berit og de siste bjørnene som ble skutt. Asbjørn ønsker ei vandring på Kveøya som helhet, at medlemmene kan oppdateres til å være guider.

Gerd ønsker at historielaget engasjerer seg i Trastad samlinger og outsider art.

 Sak 6: Innspill fra medlemmer

Ingen

 Årsmøtet formelt avslutta kl. 20.00

 

Etter årsmøtet: Temainnslag.

Geir Hagen viste gamle bilder og svar på spørsmål om personer på bildene.