28. april 2015

Møte om krigsevakuerte til Kvæfjord

Evakueringslistene viser at det var fleire hundre evakuerte som kom frå Nord-Troms og Finnmark til Kvæfjord det siste krigsåret. Dette var noko av det Arne-Johan Johansen kunne fortelje då han opna Kvæfjord historielag sitt møte 28. april om evakuerte nordfrå.
Arne-Johan Johansen gir eit oversyn over antal evakuerte

16. april 2015

28. april: Åpent møte om evakuerte til Kvæfjord

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til

ÅPENT MØTE
Evakuerte frå Nord-Troms og Finnmark til Kvæfjord
RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE
Kantina, Laskenvegen
TIRSDAG 28. APRIL 2015 KL. 1900

Brenninga av Kirkenes (Foto: no.wikipedia)