7. desember 2017

Årbok 2017 og Kalender 2018 til sals

 Årbok 2017 og Kalender 2018 blei presentert på det årlige årboks- og kalendermøtet til historielaget onsdag 22. november.

Årboka for Kvæfjord 2017 ser slik ut på framsida:Sidetalet er i år på 68 sider. Her er nesten tretti artiklar saman med rundt 110 bilda og andre illustrasjonar. Årboka har også gjennomgåande fargetrykk. Innhaldslista ser du her:


Prisen for Årbok 2017 er kr 175.

Den historiske kalenderen for Kvæfjord for 2018 inneheld 26 bilde og ser slik ut på framsida:


Prisen for Kalender 2018 er kr 80 ved direkte kjøp frå historielaget, elles kr 90.

Evt porto kjem i tillegg til desse prisane.

Årboka og kalenderen er til sals:
* Direkte frå Kvæfjord historielag, tlf 97088957 (Magne Heide) eller e-post: magneheide@hotmail.com
* I Krambua på Borkenes kvar laurdag i adventa kl 11-14

I tillegg har vi også sal fleire andre stader:
* Fergekafeen (Flesnes-Refsnes)
* Viltkroa. Langvassbukta
* Mette-Maris Blomster og Gaver AS, Borkenes 
* Bokhandlane i Harstad