19. august 2018

BLOMÅSEN: stort utmarkområde

Årets historiske tur gikk til Blomåsen på Kvæfjordeidet 19. august. Dette området blei regulert rundt 1905, og gårdeigarane i Nord-Gåra (Ytter-Gåra) fikk kvar sin teig. Deretter kunne dei starte eit oppdyrkingsprojekt som gav gårdeigarane etterlengta slåttemark.

Jostein Johansen (bildet) var lokalkjent guide i Blomåsen. Han kunne vise til fleire kulturminne i området, og fortalte om oppdyrking og fine seinsommardagar her.

I dag blir området i Blomåsen brukt både som beiteområde for kyr og som slåttemark.

Det er bygd små hytter på dei fleste eigedommane. Mykje av materialen kom frå gjenreisingsleiren på Trondenes, og blei bygd opp her like eter 2. evrdskrig. Nokre hytter er eldre. Hyttene blei brukt i slåttetida, og det var også fleire av deltakarane som hadde gode minne frå hytte-turar her i påsketider.


Dei fleste hadde også ein eigen sommarfjøs i Blomåsen der kyrne blei mjølka sommarstid. Denne er bygd av "ferdigimpregnert" materiale etter eit skipsforlis.

8. august 2018

19. august: Lokalhistorisk tur til Blomåsen

Kvæfjord historielag sin årlige lokalhistoriske tur vil i år gå til Blomåsen, med start kl 1100. Dette området er eit utmarks- og slåtte-område for gårdane i Gåra med gamle slåtte-enger og løer og sommarfjøsar.

Parkering: Kjør RV83 opp på Kvæfjordeidet.  Parkering er på den nye parkeringsplassen på eidet.

Vi startar ved parkeringsplassen og får ein tur med lokal guide 2 km til vegs ende langs utmarksvegen. Det er også mogeleg å avtale kjøring langs denne utmarksvegen.

Vi avsluttar med kaffebål.

Vi gjer merksam på at turen går på eige ansvar. Turdeltakarane må kle seg etter vêret.  Sjølve turen er berre 2 km ein veg, og retur, og vi bereknar eit par timar på dette arrangementet.

Vel møtt!

Med helsing styret i Kvæfjord historielag