17. september 2015

"Nord-Norges eldste gård", nytt hefte om Kveøy-utgravingane

Den tidligaste dyrkinga på Kveøya kan ha skjedd i neolitikum (yngre steinalderen, 2500-2300 f.Kr.), men spora etter dette er usikre. Men sikkert er det at det har vore dyrking i eldre bronsealder (1260-1040 f.Kr.), og i yngre bronsealder er det klare indikasjonar på ein fullt utbygd gård. Dette gjer at utgravingane på Kveøya i Troms sannsynligvis har avdekt den eldste gardsbusettinga i Nord-Noreg.

Med dette som bakgrunn har Kvæfjord historielag gitt ut eit hefte med tittelen "Nord-Norges eldste gårdsbosetting: Arkeologiske utgravninger på Hunstadneset på Kveøya 2008-2009".