27. juni 2021

Historisk vandring lørdag 3. juli 2021

Nå er vi klar og ønsker velkommen til en historisk vandring på Forøyseter. 

Lørdag 3. juli 2021 ønsker historielaget velkommen til en historisk vandring sammen med vår vertinne Sissel Kobro. 

Vi drar med ferga fra Refsnes klokka 10, og er da framme på Forøyseter litt etter ca 10.30.  Parkering ved beredskapsfergeleiet på Forøyseter, der Sissel Kobro møter oss.

Programmet er enkelt:

Vi starter med å se på et område med kokegroper i nærheten av fergeleiet, vi skal se på gamle ferdselsveier, på det gamle grindanaustet fra omkring 1850, og på det restaurerte våningshuset som Sissel Kobro eier.

Vi vil gjerne høre minner og historier med tilknytning til området, og kanskje noen kan ha bilder av personer, bygninger eller hendelser. 

Varighet: Omkring tre timer. 

Det vil bli enkel servering med kaffe eller te, og kaker. Hvis du trenger en kraftigere lunsj må du ta med matpakke.

Smittevern og påmelding:

Vi må ha påmelding, send gjerne melding til Per Harald på tlf. 952 57 659 eller på kvhist@gmail.com. Vi må holde 1 meters avstand, og vi ordner med håndsprit for vanlig håndhygiene. 

Hilsen styret.

Årsmøtet 2021

 Årsmøtet 2021 ble holdt på Fram 9. juni 2021.

Årsmøtet for 2021 ble utsatt til juni, og med nødvendige smitteverntiltak møtte til sammen 29 medlemmer opp til årsmøtet den 9. juni. 


Sak 2: Årsmelding

Lagt fram av Mari. Aktiviteten har vært bra selv om 2020 var preget av koronasituasjonen. Godkjent med merknader om å registrere seg i frivillighetsregisteret, noe laget gjorde i mai.

 Sak 3: Regnskap

Lagt fram av Per Harald. Revisjonsberetning opplest.

Ingen merknader.


 Sak 4: Valg

Innstilling lagt fram av Marie Markussen

Ingen merknader.

 Nye tillitsvalgte til historielaget 2021-22

Leder: Valgkomiteen har ikke funnet noen som vi stille som leder.

Forslag til styremedlemmer som velges for 2 år:

Mari Wikeland (gjenvalg)

Gunhild Fochsen (gjenvalg)

Nina Johanne Johansen (gjenvalg)

Ikke på valg: Arne Johan Johansen, Per Harald Pettersen (1 år)

Forslag til varamedlemmer for 1 år: Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen (alle gjenvalg)

Forslag til revisor for 2 år: Sigrid Torgersen (gjenvalg)

Ikke på valg: Wenche Hunstad ( 1 år)

Forslag til nytt medlem i valgkomiteen for Hårek Wikeland, 3 år: Bjørn Mathisen

Ikke på valg: Marie Julianne Markussen (1 år), Stein Gunnar Moksnes (2 år)

Forslag til redaksjonssekretær for årboka, 1 år: Nina Myreng Haugland

Til orientering:

Redaksjonskomité for årboka: Arne Johan Johansen, Magne Heide

Kalenderkomité: Geir Hagen, Magne Heide, Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Mari Wikeland

Vaktmestre for Krambua: Geir Hagen, Walter Olsen

Sak 5: Arbeidsplan for 2021

Vi må videreføre oppgavene fra fjorårets plan. For eksempel besøke Forøyseter og blant annet se på kokegroper, Magne Heide ønsker å presentere resultatene fra stedsnavnprosjektet. Får støtte fra Geir.

Ivar ønsker mer arbeid rundt Buks-Berit og de siste bjørnene som ble skutt. Asbjørn ønsker ei vandring på Kveøya som helhet, at medlemmene kan oppdateres til å være guider.

Gerd ønsker at historielaget engasjerer seg i Trastad samlinger og outsider art.

 Sak 6: Innspill fra medlemmer

Ingen

 Årsmøtet formelt avslutta kl. 20.00

 

Etter årsmøtet: Temainnslag.

Geir Hagen viste gamle bilder og svar på spørsmål om personer på bildene.