21. november 2018

"Årbok for Kvæfjord 2018" og "Kvæfjord - Historisk kalender 2019" til sals

Årbok 2018 og Kalender 2019 blei presentert på det årlige årboks- og kalendermøtet til historielaget onsdag 21. november.

Det var rundt 30 medlemmar som hadde møtt opp på historielaget sitt årlige "slepp" for å få med seg presentasjonane av "Årbok for Kvæfjord 2018" og "Kvæfjord - Historisk kalender 2019".


Ivrig samtale rundt årets Årbok og Kalender

Årboka for Kvæfjord 2018 ser slik ut på framsida:Sidetalet er i år på 68 velfylte sider. Her er 25 kortare og lengre artiklar saman med 130 bilde og andre illustrasjonar. Årboka har også gjennomgåande fargetrykk, over 80 av bilda og illustrasjonane er i farger. Innhaldslista ser du her:
Prisen for Årbok 2018 er kr 175.

Kvæfjord - Historisk kalender 2019 inneheld 25 bilde og ser slik ut på framsida:

Prisen for Kalender 2019 er kr 100 ved direkte kjøp frå historielaget, elles kr 120.

Evt porto kjem i tillegg til desse prisane.

Årboka og kalenderen er til sals frå Kvæfjord historielag:
*  Du kan kjøpte direkte frå Kvæfjord historielag, 
     ** tlf  97088957 (Magne Heide), 
     ** tlf  90600357 (Arne-Johan Johansen),
     ** tlf  90849328 (Geir Hagen), eller 
     ** e-post: kvhist@gmail.com

Fredag 23. november sel vi årbok og kalender frå Coop Extra Borkenes.

Laurdag 24. november er årbøker og kalendrar i sal  i Krambua på Borkenes. Krambua er open kvar laurdag fram til 15. desember kl 11-14 .

I løpet av måndag 26. november er årbok og kalender til sals her:
* Fergekafeen (Flesnes-Refsnes)
* Viltkroa, Langvassbukta
* Joker, Borkenes 
* Bokhandlane i Harstad

Historielaget minner også om at vi har til sals:
* Kort etter maleri av Petter Fredriksen
* Julekort etter maleri av Petter Fredriksen
* Historiske bildekort frå Borkenes
* Hefte om Kveøy-utgravingane
* Tidligare årbøker (enkeltvis og pakketilbod)
* Tidligare kalendrar (enkeltvis og pakketilbod)
Alt dette kan kjøpast på Krambua laurdagar i adventa

15. november 2018

21. NOVEMBER: PRESENTASJON AV ”ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2018” OG ”KALENDER 2019”

Tid: Onsdag 21. november 2018 kl. 1900.
Stad: Rå videregående skoles kantine i Laskenvegen (hovudbygget)

Vi inviterer med dette til den årlige presentasjonen og salet av ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2018 (kr 175). Redaktørar for denne 32. årgangen har vore Arne-Johan Johansen og Gerd Salen.

På møtet vil det også bli presentasjon og sal av den 13. utgåva av kalenderen vår: KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2019 (kr 100) Redaksjon: Geir Hagen, Magne Heide, Per H. Pettersen, Mari Wikeland. 

Du kan betale kontant (helst nøyaktig beløp) eller med Vipps (ta med mobil).


Det vil bli servering og ein liten kaffespleis m/kake (kr 30) på møtet!

Vel møtt !ÅPEN KRAMBU


Krambua på Borkenes vil vere open kl. 11-15
Laurdag 24. november
Laurdag 1. desember
Laurdag 8. desember
Laurdag 15. desember

Alle desse laurdagane er det:
 • Sal av årbøker og kalendrar. 
 • Sal av Kveøy-hefte (sjå t.v.) og bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
 • Samletilbod på tidligare årbøker og kalendrar. Gamle Kvæfjord-bilda på veggane. 
 • Servering av kaffe og litt julegodt. 


SALSHJELP 


Vi treng litt hjelp frå medlemmane til sal av årbøker og kalendrar på Coop Extra fredag 23. november, ca 1-2 timar kvar. 

17. oktober 2018

FULLT OM "SAMISK HISTORIE I GULLESFJORDEN"

Det var "stinn brakke" under Kvæfjord historielag sitt møte på Flesnes om samisk historie i Gullesfjorden.

Historikar Johan Borgos fortalte om den samiske historia i området frå 1600 og fram til 1800, med trådar opp til dagens samfunn.  Borgos kunne vise til eit deltaljrikt primærmateriale henta frå Riksarkivet, som han har arbeidd grundig med.

Johan Borgos hadde eit fullsett ungdomshus på Flesnes

Eit par gløtt frå foredraget

Johan Borgos plasserte den samiske og norske busettinga i Gullesfjorden i høve til kvarandre:
Samisk og norsk busetting i Gullesfjorden og Austerfjorden 1600-1800

Johan Borgos viste også samanhengen mellom den samiske busettinga i Gullesfjorden og resten av Vesterålen:

Samiske buplassar 1600-1800
Vesterålen og Hinnøya
Borgos kunne også vise til eit rikt kjeldemateriale, blant anna skifteprotokollar med samiske skifte:
Skifte 1762 etter Nils Pedersen, Kjengsnes
Ul Samhold stod for god servering under møtet, og Johan Borgos fekk som takk overrekt alle årbøkene frå Kvæfjord historielag, slik at han skulle få eit best mogeleg grunnlag til å finne aktuelt stoff om samar i Kvæfjord.
Magne Leon Heide overrekker alle utkomne årbøker for Kvæfjord som takk til Johan Borgos,
og med ønske om framleis godt arbeid med samisk historie i Kvæfjord.

27. september 2018

Møte på Flesnes 17. oktober: "Gullesfjorden. Samisk knutepunkt - samisk kjerneområde"

Kvæfjord historielag inviterer til opent møte ONSDAG 17. OKTOBER kl. 1900 på ungdomshuset "Molund", Flesnes.
(Ferge frå Refsnes kl 1800, retur kl 2130.)

Johan Borgos vil fortelle om temaet "Gullesfjorden. Samisk knutepunkt - samisk kjerneområde".
Johan Borgos.
Foto: Kvæfjord historielag
Borgos har skrive nærmare tretti artiklar i årbøker og tidsskrift om den samiske historia i regionen, og han har halde ei rekke foredrag om emnet. No arbeider han med eit bokprosjekt om ”Samar ved storhavet”, som handlar om samane vest for Tjeldsundet.

På dette møtet vil Johan Borgos følgje den samiske busettinga i Gullesfjorden frå mellomalderen og fram til i dag. Han vil legge fram mykje ukjent historisk materiale. Det vil også vere høve til å stille spørsmål. 

Salg av kaffe og kaffemat


Arrangør: Kvæfjord historielag (i samarbeid med Ul. Samhold) 
15. september 2018

Sandbåter

Det var godt fremmøte til foredraget om "fraktebønder" på Kveøy Grendehus lørdag 15. september. Rundt tjuefem personer hadde møtt fram for å høre foredrag av Håvard Haraldsønn Salen. 
Håvard Haraldsønn Salen fortalte om sandbåter
Foto: Robert Nygård
Håvard fortalte om den brokete forsamling av frakteskuter som var i distriktet i åra fra 1960 til 1990. Han hadde mye interessant å fortelle, og foredraget var ledsaget av fine båtbilder.
Ref.: Arne-J. J.

3. september 2018

15. september: Håvard H. Salen :"Nordnorske sandbåter"

15. september arrangerer Kvæfjord historielag møte på Kveøy grendehus kl 12-14. Håvard Haraldsønn Salen vil fortelle om "Nordnorske sandbåter". Det vil også bli salg av kaffe og kaffemat.

Håvard H. Salen vil holde et foredrag om kystfraktebåtene, de som førte sand, og den kombinasjonsdrift båteierne utviklet mellom fraktefarten og gårdsdrift. Derav betegnelsen «sandbønder». Også i Kvæfjord var det flere av disse båtene. Foredraget ledsages av mange bilder.

Håvard leverte i 2014 sin masteroppgave i historie om dette emnet ved universitetet i Tromsø. Foredraget bygger på den forskningen som ligger til grunn for oppgaven. Vi er svært glad for at han vil formidle et så lokalt – og likevel merkverdig ukjent – stoff fra bygdene våre til oss. Dette vil være en godbit for alle med interesse for lokal historie og kystkultur

Se mer på http://www.veslegut.no


19. august 2018

BLOMÅSEN: stort utmarkområde

Årets historiske tur gikk til Blomåsen på Kvæfjordeidet 19. august. Dette området blei regulert rundt 1905, og gårdeigarane i Nord-Gåra (Ytter-Gåra) fikk kvar sin teig. Deretter kunne dei starte eit oppdyrkingsprojekt som gav gårdeigarane etterlengta slåttemark.

Jostein Johansen (bildet) var lokalkjent guide i Blomåsen. Han kunne vise til fleire kulturminne i området, og fortalte om oppdyrking og fine seinsommardagar her.

I dag blir området i Blomåsen brukt både som beiteområde for kyr og som slåttemark.

Det er bygd små hytter på dei fleste eigedommane. Mykje av materialen kom frå gjenreisingsleiren på Trondenes, og blei bygd opp her like eter 2. evrdskrig. Nokre hytter er eldre. Hyttene blei brukt i slåttetida, og det var også fleire av deltakarane som hadde gode minne frå hytte-turar her i påsketider.


Dei fleste hadde også ein eigen sommarfjøs i Blomåsen der kyrne blei mjølka sommarstid. Denne er bygd av "ferdigimpregnert" materiale etter eit skipsforlis.

8. august 2018

19. august: Lokalhistorisk tur til Blomåsen

Kvæfjord historielag sin årlige lokalhistoriske tur vil i år gå til Blomåsen, med start kl 1100. Dette området er eit utmarks- og slåtte-område for gårdane i Gåra med gamle slåtte-enger og løer og sommarfjøsar.

Parkering: Kjør RV83 opp på Kvæfjordeidet.  Parkering er på den nye parkeringsplassen på eidet.

Vi startar ved parkeringsplassen og får ein tur med lokal guide 2 km til vegs ende langs utmarksvegen. Det er også mogeleg å avtale kjøring langs denne utmarksvegen.

Vi avsluttar med kaffebål.

Vi gjer merksam på at turen går på eige ansvar. Turdeltakarane må kle seg etter vêret.  Sjølve turen er berre 2 km ein veg, og retur, og vi bereknar eit par timar på dette arrangementet.

Vel møtt!

Med helsing styret i Kvæfjord historielag

6. juni 2018

"Tingene forteller" på Krambua

5. og 6. juni var det igjen "Tingene forteller" på Krambua. Denne gongen med elevar frå både Borkenes og Vik skole.


30. mai 2018

5. OG 6. JUNI: "TINGENE FORTELLER" PÅ KRAMBUA

Kvæfjord Historielag inviterer i samarbeid med Borkenes skole til den tradisjonelle "Tingene forteller" på Krambua 5. og 6. juni.

Tirsdag 5.juni er det åpent for besøk fra 9.30-11.00 og 12.00- 13.30

Onsdag 6.juni er det åpent fra 9.30-11.00

Tog forbi Krambua, 17. mai 1945
Foto: Jermund Johansen 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til stikke innom Krambua disse dagene.


18. april 2018

FOTOMØTE: 100 års idrettshistorie

Kvæfjord idrettslag fyller 100 år i 2019, og i samband med dette tok Kvæfjord idrettslag opp temaet idrettshistorie på fotomøtet sitt.

Vikelandsbakken som stod ferdig til Hovedlandsrenent i 1949, var eit kjempeløft for Kvæfjord idrettslag.
Foto utlånt av Jermund Johansen.
Geir Hagen presenterte eit utval bilde frå ulike sider ved idrettslaget: turn, ski og fotball har vore viktige idrettsgreiner, men friidrett og seinare handball har også vore på programmet.

Handball kom til som idrettsgrein på slutten av 1960-talet.
Foto utlånt av Asbjørn Hessen.
Kvæfjord idrettslag er i sving for å samle inn opplysningar om historia si, og i samband med det er idrettslaget og historielaget svært interessert i å få inn fleire idrettslige bilda. Fotomøtet var ein viktig start, men her finst heilt sikkert skjulte bildeskattar i skuffer og skap hos mange.

Kvæfjord historielag hjelper gjerne til med å skanne bilda med idrettsmotiv.
Tekst og bilde: Magne Leon Heide

9. april 2018

18. april: FOTOMØTE: Kvæfjord idrettslag 100 år

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til

FOTOMØTE
Kvæfjord Idrettslag 100 år i 2019
Kantina på Rå videregående skole, Laskenvegen
ONSDAG 18. APRIL 2018 Kl. 1830

Kvæfjord Idrettslag blir 100 år i 2019. Idrettslaget planlegger en markering av dette i løpet av 2019. I den anledning vil Kvæfjord historielag bidra til å samle inn bilder som kan være med på å vise idrettslaget sin aktivitet gjennom alle disse årene.
Bildene bør inneholde idrettslige aktiviteter eller friluftsaktiviteter.

Er det noen som har bilder som kan være aktuelle i denne sammenheng? Møt opp med disse bildene slik at vi kan digitalisere disse. Bildene vil kunne vises på møtet, og gode historier om disse vil være av interesse. Vi har med en med en del bilder som vil bli vist.

ENKEL SERVERING

Med helsing
for styret i Kvæfjord historielag
Geir Hagen (sign.)

21. februar 2018

21. februar: Årsmøte i Kvæfjord historielag

Kvæfjord historielag avvikla årsmøtet sitt 21. februar, og det er valt nytt styre og lagt planar for det neste arbeidsåret. 

Årsmeldinga som blei lagt fram viser at historielaget har 124 betalande medlemmar, og laget har gjennomført ei rekke arrangement i året som gjekk. Den viktigaste hendinga var markeringa av 30-års-jubileet til laget og utnemning av to æresmedlemmar. Elles har laget hatt eit vellykka møte om samisk historie, barneskolen har brukt historielaget si krambu til "Tingene forteller", og det har vore lokalhistorisk vandring og fotomøte. I tillegg har årboka og kalenderen har komme ut med årgang 31 og 12. 

Magne Heide gjekk av som leiar etter 16 år, og i styret som blei valt sitt Arne-Johan Johansen, Per Harald Pettersen, Mari Wikeland, Geir Hagen og Magne Heide. Varamedlemmar er Robert Nygård, Jan Meyer og Walter Kaarbø Olsen. Styret har valt å ha ein flat struktur med Mari Wikeland som sekretær og Magne Heide som kasserar.

Årsmøtet la ei rekke planar for arbeidsåret, som styret har arbeidd vidare med. Arbeid med årbok og kalender er prioritert, og i tillegg har historielaget eit stadnamnprosjekt som skal sluttførast i år. Laget skal ha eit fotomøte i vår, og så står både "Tingene forteller" på krambua og ei lokalhistorisk sommarvandring for tur. Til hausten planlegg laget fleire opne møte, og så blir året avslutta med ei ny årbok og ein ny kalender.

 

2. februar 2018

21. februar: Årsmøte 2018

Årsmøte i Kvæfjord historielag blir halde  onsdag 21. februar kl. 19.00
Møtestad: Rå vg skole, Kantina, Laskenvegen

Sakliste:

1. Konstituering av møte. Val av møteleiar og referent.

2. Årsmelding for 2017 (sjå nettstaden her).

3. Rekneskap for 2017 (blir gjennomgått på årsmøtet).

4. Val, etter innstilling frå valkomiteen på årsmøtet.
På val (i parentes dei som er på val i år)

 • - leiar, for 2 år (Magne Heide)
 • - to styremedlemmar, for 2 år (Geir Hagen, Stein Gunnar Moksness)
 • - tre varamedlemmar til styret, for 1 år (Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Helge Størkersen)
 • - ein revisorar, for 2 år (Sigrid Torgersen)
 • - ein medlem i valnemnda, for 3 år (Bjørn Welde)

Valkomitéen vil leggje fram forslag på årsmøtet.
Desse er ikkje på val i år:

 • - to styremedlemmar, for 1 år (Mari Wikeland, Arne-Johan Johansen)
 • - ein revisorar, for 1 år (Jakob Vaskinn)
 • - to medlemmar i valnemnd: (Anne Vik (2 år), Nils Jacob Vebostad (1 år)) 

5. Arbeidsplan for 2018.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrar medlemmane til å komme med forslag, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-tur.

6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 7. februar

Temainnslag

Etter årsmøtet, temainnslag:
"Dynamitt-Oluf" (film), Introduksjon ved Geir Hagen

Enkel servering. Vel møtt !

Med helsing
styret i Kvæfjord historielag
Magne Heide, leiar