26. mars 2015

Vellykka lokalhistorisk fotokveld

Kvæfjord historielag avvikla den årlige fotokvelden sin på Rå videregående skole 26. mars.  Rundt 20 tilhørarar hadde møtt fram, og det blei presentert og fortalt om eit tjuetals bilde frå Kvæfjord. Vi brukte også tid til å sjå på tidligare butikkar, handverkarar og anna arbeidsliv i Kvæfjord. Vi viser her eitt av bilda til Mari Wikeland.

13. mars 2015

Lokalhistorisk fotokveld 26. mars 2015

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til

LOKALHISTORISK FOTOKVELD
Arbeidsliv, næringsliv, forretningsliv og folk
RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE
Kantina, Laskenvegen
TORSDAG 26. MARS 2015 KL. 1900


12. mars 2015

Årsmøte 2015

Kvæfjord historielag heldt årsmøte onsdag 4. mars med godt over 30 frammøtte medlemmar.


Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 for Kvæfjord historielag
14. februar 2014 – 4. mars 2015


Innleiing
Kvæfjord historielag har no vore gjennom vårt 28. år sia stiftinga. Laget har eit stort medlemstal. For femte året ligg medlemstalet over 100, og det er aktive medlemmar som enten stiller opp på arrangementa våre eller som bidrar til så vel årboka som kalenderen vår.
         I 2014 var det 117 betalande medlemmar (2013: 97, 2012: 117). Av medlemmane var 33 familiemedlemmar og 3 æresmedlemmar. Ein av æresmedlemmane våre, John Fagerli, gikk bort i meldingsåret. Vi fikk 5 nyinnmeldingar i 2014.
         Økonomien i laget er god.
         Laget har gitt ut årbok og kalender, og det har vore gjennomført ei rekke arrangement, turar og aktivitetar i meldingsåret.

Bli medlem i Kvæfjord historielag

Kvæfjord historielag er ein medlemsorganisasjon. På desse internett-sidene vil du finne opplysningar om aktiviteten vår. Dersom du ønsker å bli medlem, kostar medlemsskapet i 2016 kr 100 (hovudmedlem) og kr 50 (for kvart ekstra familiemedlem).

Medlemskontingenten kan du betale til konto nr 4780.63.51306

Oppgje namn, adresse og e-postadresse på innbetalinga. 

Du kan også sende oss ei melding om innmeldinga på e-post: kvhist@gmail.com.

Kvart år har historielaget opent i adventa på Krambua.

Kvæfjord historielag er på nett

Kvæfjord historielag ønsker å vere litt meir synlig, og vi prøver oss derfor med eigen nettside i blogformat. Her vil vi etterkvart legge ut informasjon om ulike aktivitetar og anna arbeid vi gjer. Vi oppmodar folk til å følgje med på bloggen som vil komme med innlegg med ujamne mellomrom.

Medlemskap: 100 kr per år for hovedmedlem og 50 kr pr år for familiemedlem. 

Styret i Kvæfjord historielag.

PS! Viss du ønsker å komme i kontakt med oss, skriv til
kvhist@gmail.com