26. november 2016

26. november - 17.desember: Krambua er åpen kvar laurdag i adventa

Krambua på Borkenes vil vere open kl. 11-15 kvar laurdag i adventa: 

Kvæfjord historielag - Krambua, fotografert på adventsopninga 26.11.2016

Laurdag 26. november
Laurdag 3. desember
Laurdag 10. desember
Laurdag 17. desember

Alle desse laurdagane kan du hygge deg på Krambua og skaffe deg:
+ årbøker og kalendrar
+ hefte om dei arkeologiske utgravingane på Hundstadneset på Kveøya
+ bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
+ samletilbod på tidligare årbøker og kalendrar. 

Vi har også ei lita utstilling av gamle Kvæfjord-fotografar i Krambua. 
Servering av kaffe og litt julegodt.

25. november 2016

Årbok 2016 og Kalender 2017 til sals

Årbok 2016 og Kalender 2017 blei presentert på det årlige årboks- og kalendermøtet til historielaget onsdag 23. november.

Årboka for Kvæfjord 2016 ser slik ut på framsida:

Sidetalet er i år utvida til 72 sider. Her er over tjue artiklar saman med rundt 150 bilda og andre illustrasjonar. Årboka har også gjennomgåande fargetrykk. Innhaldslista ser du her:


Prisen for Årbok 2016 er kr 175.

Den historiske kalenderen for Kvæfjord for 2017 inneheld 27 bilde og ser slik ut på framsida:

Prisen for Kalender 2017 er kr 80 ved direkte kjøp frå historielaget.

Årboka og kalenderen er til sals:
* Direkte frå Kvæfjord historielag, tlf 97088957 (Magne Heide)
* I Krambua på Borkenes kvar laurdag i adventa kl 11-14

I tillegg har vi også sal fleire andre stader:
* Fergekafeen (Flesnes-Refsnes)
* Viltkroa. Langvassbukta
* Mette-Maris Blomster og Gaver AS, Borkenes (årbok)
* Bokhandlane i Harstad 

23. november 2016

23. november: Stort oppmøte på presentasjonsmøte

Det var rundt 40 personar som hadde møtt fram då Årbok for Kvæfjord 2016 og Kvæfjord Kalender 2017 blei presentert for medlemmane i Kvæfjord historielag.

Gerd Salen presenterer Årbok for Kvæfjord 2016
Sjå også reportasje i Bladet Vesterålen her.

12. november 2016

23. november: Presentasjon av Årbok 2016 og Kalender 2017

Vi inviterer med dette til

PRESENTASJON AV ”ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2016” OG ”KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2017”

Tid: Onsdag 23. november 2016 kl. 1900.
Stad: Rå videregående skoles kantine i Laskenvegen (hovudbygget) NB!

Samtidig vil vi presentere tre nytrykte kort med motiv av Petter Fredriksen.
7. september 2016

Haustprogram for Kvæfjord historielag

Vi er godt i gong med hausten, og det vil bli ulike aktivitetar utover hausten i historielaget. Her er også ein del andre lokalhistoriske arrangement av interesse.


1. august 2016

Petter malar i "Lokalhistorisk Magasin"

Petter Fredriksen har fått ein fyldig omtale i siste nummer av "Lokalhistorisk Magasin".

Arne-Johan Johansen har skrive tre fyldige sider om "Petter malar - Kvæfjords ukjente kunstner", som er rikt illustrert med teikningar, skisser og maleri.

"Lokalhistorisk Magasin" blir gitt ut av Landslaget for lokalhistorie, og det blir distribuert til alle lokale historielag som er medlemmar i Landslaget.


15. juni 2016

Historisk vandring på Vikeland og Inner-Gåra

Det var godt oppmøte då Kvæfjord historielag arrangerte historisk vandring på Vikeland og Inner-Gåra i Kvæfjord.

Mari Wikeland fortel om gården
Knut E- Høiby viser ei innskrift frå 1890 på eit panelbord
Nesten 40 personar fikk høre Mari Wikeland og Knut Erik Høiby fortelje om gardsbruket sitt på Vikeland. Dei siste 20 åra har dei restaurert både hovudhus, stabbur og naust, og dei historiske vandrarane fikk ei grundig orientering både om historia til gardsbruket og fikk også sjå resultata av det nøysame restaureringsarbeidet. Hovudhuset er bygd rundt 1890, mens stabburet og naustet er av ukjent alder, men trulig mykje eldre. Dei to andre hovudbruka på Vikeland er frå omtrent same tidsrom, og saman dannar desse tre bruka eit fint gårdsmiljø.


Knut E. Høiby fortel om den møysommelige restaureringa av fembøringsnaustet.

Frå Vikelands-gården gjekk turen vidare til den gamle Vikelandsbrua, som er ei steinkvelvingsbru som stod ferdig i 1900.

Ingvald Stensen fortel om møller og stamper ved Vikelandselva
Vikelandselva har vore brukt til mølledrift og stamping, og Ingvald Stensen tok turfolket med til nedste delen av elva, og viste fram fire-fem konstruksjonar som vitna om aktiv bruk av Vikelandselva til maling av korn og stamping (bearbeiding) av tøy og skinn.

Kaffe i fjøsen til Ingvald og Helga A. Stensen
Den historiske turen blei avslutta i fjøsen til Ingvald og Helga A. Stensen der det blei servert kaffe. kaker og gode historiske fortellingar. Ein av dei som bidrog var Ole Martin Kristiansen som er fødd og oppvaksen ved Vikelandselva.

Ole Martin Kristiansen fortel om Vikelandselva og området rundt.

2. juni 2016

15. juni: Lokalhistorisk vandring på Vikeland

Kvæfjord historielag sin årlige lokalhistoriske tur vil i år gå til Vikeland (og litt av Inner-Gåra). Oppmøte kl 1800.

Vikeland


Vikeland er ein gammal gård, og på gårdsbruka her finn vi særmerkte naust, fjøs, stabbur og bustadhus som vi skal sjå på. Vi skal også sjå på området rundt Vikelandselva med si spesielle bru og tidligare mølner.
 
Vikeland

Turområdet

Vi startar på gården hos Mari Wikeland og Knut Erik Høiby. Her vil vi sjå på bl.a. stabbur og naust. Vi skal gå gjennom Vikelands-gården og sjå på gårdsbruka. Vi vandrar over Vikelandselva og tar både brua og området rundt i augesyn.
Brua over Vikelandsevla
Turen blir avslutta på Inner-Gåra-sida av elva, på gården til Ingvald og Helga A. Stensen. Her vil det bli servert litt kaffe og kaker, rundt ein hyggelig prat.

Parkering


Det er mulig å parkere på oversida av vegen hos Mari Wikeland og Knut Erik Høiby, og hos Ingvald og Helga A. Stensen. Vi oppfordrar folk til å kjøre i lag, sia det er begrensa med parkeringsplassar (men plass nok til alle). Løypa vi skal gå er lett langsetter hovudvegen, men det kan hende at vi går heilt ned i fjæra også.

Vi gjer merksam på at turen går på eige ansvar. Turdeltakarane må kle seg etter vêret. Vi bereknar eit par timar på dette arrangementet.

Vel møtt!

2. juni: "Tingene forteller" på Krambua

Torsdag 2. juni arrangerte 4. klasse ved Borkenes skole "Tingene forteller" på Krambua. Skoleelevane viste gamle gjenstandar og fortalte også om desse til dei frammøtte.
Både ordførar og rådmann besøkte elevane på Krambua.

Det er 16. gong at Borkenes skole og Kvæfjord historielag samarbeider om dette arrangementet.

29. mai 2016

21.-29. mai: Rekordstort frammøte på kunstutstilling

Tett på 100 personar møtte fram til opninga av kunstutstillinga av Petter Fredriksen (1916-1998) sine maleri, teikningar og skisser på Fårebygget Galleri laurdag 21. mai.14. mai 2016

21. mai: Utstilling, bilder av maleren Petter Fredriksen

I "Årbok for Kvæfjord 2014" hadde vi en artikkel om maleren Petter Fredriksen. Vi fikk da tilgang til å se den store billedsamlinga som finnes etter han, bilder som aldri har vært vist offentlig. I samarbeid med Petters enke, Hildur Fredriksen og to gode hjelpere fra Harstad kunstforening, har Kvæfjord historielag nå alt klart for utstilling. Dette vil være en historisk begivenhet som vi er stolte og glade over å ha fått til. Utstillingen viser en stor del av Petters bilder, med en spennvidde over mange teknikker og kunstneriske uttrykk.

Utstillingen finner sted på Fårebygget Galleri (Bergsvegen 56, Borkenes) og åpner lørdag 21. mai klokka 13.00. 

Utstillingen er åpen fra 13.00 til 16.00 i to helger, lørdag 21. mai, søndag 22. mai, lørdag 28. mai og søndag 29. mai. Det vil være en kafékrok med kaffe og småkaker.6. april 2016

Fullsett møte om okkupasjonstida

Kvæfjord historielag sitt møte med tyske foto frå Bremnes i okkupasjonstida (1941-1945) skapte nesten kul på Bremnes grendehus. Over 80 tilhørarar hadde møtt fram for å sjå på bilda frå okkupasjonstida og høre fortellingar frå denne tida.


Arne-Johan Johansen innleidde med å fortelje litt om bakgrunnen til fotoa. Fotoalbumet har tilhørt Johannes (Hans) Hecht som var stasjonert på Bremnes, der han gjorde tjeneste i Hærens kystartilleriregiment frå 21. mars 1941 til 8. mai 1945.  Hans hadde ikkje fotoapparat sjølv, så dette er tydeligvis bilde som andre har tatt, og så har Hans fått sine kopiar. Hans var født i Pfaffenreuth Bayern ikkje så langt frå grensa mot Tsjekkia (da: Tsjekkoslovakia). Etter krigen gifta Hans seg og busette seg i Münchenreuth som ligg 40 km lenger nord i Bayern, kloss opp til grensa mot Tsjekkia.


Arne Johan Johansen innleidde om det tyske fotoalbumet
Hans var innlosjert hos Margot på Bremnes, og han hadde brevkontakt med henne lenge etter krigen, men han reiste ikkje tilbake. Hans døde i 2005. Sonen og sonesonen besøkte Bremnes i 2011, og då kom dei i kontakt med etterkommarar etter Margot.


Foto frå krigen

Først nokon bilde frå fotoalbumet:


23. mars 2016

MØTE 6. APRIL: Okkupasjonstida sett med tysk kamera

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til

ÅPENT MØTE om
"Okkupasjonstida sett med tysk kamera"
Bremnes grendehus
Onsdag 6. april 2016 kl 1900

Under okkupasjonsåra 1940-1945 var det forlagt tyske soldatar fleire stader i Kvæfjord. Ein av desse stadene var Bremnes.

Kvæfjord historielag har fått tak i eit fotoalbum etter ein av dei tyske underoffiserane som var forlagt på Bremnes i åra 1942-1945.  Bildealbumet viser soldatlivet på Bremnes under desse krigsåra sett med tyske fotoauga.  Bildematerialet omfattar 60-70 bilda, og det gir eit unikt innsyn i livet for dei soldatane som var forlagt her i krigsåra. Vi får sjå ulike sider ved dagliglivet, og her er òg foto som fortel om hus og arbeid i Bremnes-bygda.
Kvæfjord historielag ønsker å presentere desse bilda for alle interesserte. Vi er samtidig svært interessert i å lokalisere fotografia nærmare.

Arne-Johan Johansen vil innleie med bakgrunnsinformasjon om den tyske soldaten som eigde albumet og korleis bilda har "overlevd" til nå.  Vi har også ein avtale med nokon som vil fortelje om krigsåra og ein del av bilda i albumet.

PS!  Fotomøtet vil dreie seg om dette soldatalbumet, men vi tar også mot andre historiske bilde for skanning på møtet.

ENKEL SERVERING (Ta med kaffepengar!)

Med helsing styret i Kvæfjord historielag

Magne Heide (sign), leiar

17. mars 2016

"ÅRBOK FOR KVÆFJORD" 1987 - 2015

Historielaget har framleis på lager dei aller fleste årbøkene for åra 1987 - 2015. Ta kontakt med oss på e-post:
         magneheide@hotmail.com
dersom du ønsker å kjøpe ei eller fleire av desse årbøkene.

Du kan sjå alle 29 årbøkene nedanfor, 1. og 2. side (med innhaldsliste).
(OBS! Viss ikkje alle årbøkene visest med ein gong, må du trykke på "Les mer" nedst på oppslaget.)Årbok 1, 1987

Årbok 1, 1987

1. mars 2016

1. mars: Årsmøte 2016

Årsmøtet i Kvæfjord historielag blei avvikla tysdag 1. mars med rundt 25 medlemmar til stades.

Fyldig årsmelding og god økonomi


Den fyldige årsmeldinga som blei lagt fram viste at alle tiltaka som blei sett opp på førre årsmøtet var gjennomført. Medlemstalet er også høgare enn det har vore nokon gong, 121 personar er no medlemmar i historielaget.

Rekneskapen viser eit overskott i drifta, men etter avskrivingar på Krambua, er det eit lite underskott. Historielaget har ein god økonomi, og likviditeten er god. Både årsmelding og rekneskap blei godkjent utan merknader.

Nye og gamle i styret


Det var også val på årsmøtet, og etter årsmøtet har styret følgjande samansetting:
Leiar: Magne Heide (attval, 2 år). Styremedlemmar: Geir Hagen (attval, 2 år), Stein Gunnar Moksness (ny, 2 år), Mari Wikeland (ikkje på val, 1 år), Arne-Johan Johansen (ikkje på val, 1 år). Svein-Otto Presthus ønskte ikkje attval og gjekk ut av styret.
Styret i Kvæfjord historielag:
Bak f.v.: Arne-Johan, Geir, Mari og Stein Gunnar
Famføre: Magne


17. februar 2016

Årsmøte i Kvæfjord historielag 1. mars

Innkalling til årsmøte i Kvæfjord historielag
Møtetid:         tirsdag 1. mars  kl. 19.00
Møtestad:       Rå vg skole, kantina, Laskenvegen

7. januar 2016

UTVANDRINGA FRÅ KVÆFJORD 1870-1930 - utvandringslister

Tysdag 12. mars 2013 arrangerte historielaget eit temamøte om ”Utvandringa frå Kvæfjord til Amerika”.

Til møtet hadde Torleif Berg og Jan Meyer laga eit oversyn over ”Emigranter fra Kvæfjord til Amerika 1860-1930”.
Dette oversynet er basert på utvandringslister, og du finn ein kopi av oversynet ved å klikke her.