23. november 2019

ÅPEN KRAMBU


Krambua på Borkenes vil være åpen kl. 10:30 - 15 følgende dager

Lørdag 23. november 
Lørdag 30. november
Lørdag 7. desember
Lørdag 14. desember

Alle disse lørdagene er det:
  • Salg av årbøker og kalendre. 
  • Salg av Kveøy-hefter og bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
  • Samletilbud på tidligere årbøker og kalendre. Gamle Kvæfjord-bilder på veggene. 
  • Servering av kaffe, te og litt julegodt. 


Kom innom for en hyggelig prat over en kopp kaffe med pepperkaker eller twist. 

Her får du kjøpt fint lesestoff til jul, og dette er flotte julegaver. Årbok nr 33 samt kalender med mange historiske bilder. Velkommen.

Bildet kan inneholde: bord og innendørs

Bildet kan inneholde: utendørs

2. oktober 2019


Fotomøte på Hemmestad onsdag 9. oktober kl. 19.00 - Hemmestad Grendehus


Gamle bilder
  
Vi som jobber med lokal historie, ser på gamle bilder som viktige dokumenter fra vår nære fortid. «Gamle bilder» betyr i hovedsak bilder som er ca. 50 år gamle eller mer. Vi veit at også mange av dere er interessert i å se bilder fra «gamle dager» og håper at dere kan hjelpe oss med å få dette til å bli vellykket.

Opplegget er slik:
Vi ber alle som har gamle bilder - løse eller i album – om å leite disse fram og se om her kan være noe spennende eller interessant å vise fram. Det mest spennende er jo bilder som beskriver hendelser eller situasjoner. Arrangementer av forskjellig art ble gjerne fotografert. Dersom bildene er riktig gamle, kan også portretter være interessant, særlig dersom navnet på personen er kjent.

Vi tar imot bilder og skanner dem slik at de kan vises på storskjerm under møtet. På den måten kan det også være mulig i fellesskap å komme fram til navn og opplysninger om bilder som eieren selv ikke vet noe om. Det vil være en til glede for den som eier bildene, og også et gode ved bruk i eventuelle artikler i Årbok for Kvæfjord eller bruk i vår historiske kalender.

Skanning kan skje i forkant av møtedagen. Da vil en rekke over å vise flere bilder enn dersom alle bildene må skannes under møtet. Men vi bringer med skanner og vil skanne på stedet flest mulig bilder som møtedeltakere har med seg til møtet. Skanning på forhånd innebærer at folk som har bilder tar kontakt og leverer oss bilder noen dager i forveien. Hovedansvarlig for dette vil være Robert Nygård på Kveøy

Vi håper riktig mange vil komme, og at spennende bildeskatter blir henta fram!

Det blir kaffe og enkel bevertning,

Det blir lagt ut informasjon i postkassene fra Sandvik til Skommesvik og samme blir sendt alle våre medlemmer.


Ta kontakt med Arne-Johan Johansen telefon 90600357 eller Robert Nygård telefon 97669536 dersom du vil forhåndslevere bilder til skanning.

Hilsen Kvæfjord Historielag
Mari Wikeland, sekretær

15. juni 2019

Historisk vandring i Straumen

Årets historiske vandring gikk til Straumen den 15. juni.  Straumen mellom Straumsbotn og Kvæfjorden har gitt navn til gården. Fra 1666 er det registrert at kirka (bispen) eide Straumen.

Krambu og lokalbåt-ekspedisjon

De 17 oppmøtte var heldig med været, sol, og litt vind. Oppmøtet var rett nedenfor huset til de lokalkjente guidene Janne og Henry Aronsen. Her er det djupt rett ut for de bratte bergene, og det var i gamle dager både krambu og ekspedisjon for lokalbåten her. Krambua var i sving fra 1895 til omkring 1917 da de siste salgene i dagboka er notert. Det finnes en artikkel om Krambua i Årbok 3 (1989), side 15.


Lokalbåten hadde anløp lenger enn dette. Janne Aronsen kunne huske at hun som liten hadde tatt lokalbåten fra Straumen til Gullesfjorden sammen med Mathilde Michalsen.

Da "Hortensia" blei beskutt av tyskerne

Janne fortalte om sine minner fra den gangen jakta Hortensia ble beskutt under krigen. De var forsinket og hadde ikke meldt fra til de tyske vaktstyrkene i de kom seint inn. Båten ble gjennomhullet av kuler, men som ved et under ble ikke noen av mannskapet på fem skadd. (Årbok 3 (1989) side 17). Dagen etter kom fem tyske soldater og kommandanten for å forhøre Janne sin far, Arthur Stensen. Men han slapp å bli tatt med på «festninga» til forhør.

Bru med gangveg for båtfolk

Vi vandret videre mot brua, og kunne underveis se på fundamentene til sagbruket som Ottar Straumen og Hans Hansen satte i sving en gang på 1950-tallet. Vi gikk videre og så på den brua fra 1960, og på fundamentene der den gamle brua fra 1900 ble midlertidig plassert i byggeperioden. Fra ennå eldre tid kunne vi se at det hele veien langs straumen er murt opp en sjømur og gangvei. Der kunne de dra båter opp straumen om uvær gjorde det nødvendig å flytte båtene til Straumsbotnsida. Alle gårdsbrukene hadde sjøtomter utafor Straumen, og naust og sjøtomter innafor Straumen.

Naust-tomter

Vi var så innom det store naustet som nå tilhører Asbjørn Selseth, og som tilhørte hans morfar Ottar Straumen. De eldste delene skal være fra 1700-tallet, og det var også en bra samling av eldre båter. I tillegg er det nevnte sagbruket lagret her.

Sjybakkan - gammel gårdsgrunn

Vandringen fortsatte så oppover markeveien til Sjybakkan (Sjøbakkan), der alle husene var samlet i gamle dager. Dette går fram av eldre jordskiftekart. Nå står det bare igjen en bygning her, det er stabburet til den gamle Stensengården. De øvrige husene ble flyttet ned bakken og innover til Vika i 1927 etter et jordskifte.

Nye initiativ i Straumen

Dagen ble avsluttet med uteservering på tunet til Asbørn Selseth, der det var ordnet med kaffe og kaker, på porselen. Det ble en hyggelig samtale med historier fra gamle dager, og de frammøtte fikk se på det flotte restaureringsarbeidet som var gjort på gården, og på en del gale bilder og kart som var funnet frem. De som ville fikk også sett på låven, der det var en blankpusset samling av mopeder og motorsykler av eldre årgang.


På vår vandring kunne vi også se kilometermerket med Borkenes 9,5 km, som står på sin opprinnelige plassering. Brua over Straumen og veien kom i 1900.


Per Harald Pettersen og Magne Leon Heide (foto)25. februar 2019

14. mars: SAMISK HISTORIE I KVÆFJORD - OPENT MØTE

Kvæfjord historielag inviterer til opent møte
TORSDAG 14. MARS KL. 1830

Stad: Rå videregående skole, Kantina, i Laskenvegen på Borkenes

Johan Borgos:  Samisk historie i Kvæfjord

Johan Borgos heldt foredrag om samisk historie i Gullesfjorden på eit møte 17. oktober 2018

På dette møtet vil Johan Borgos følgje den samiske busettinga i Kvæfjord, med vekt på dei ytre strøka, frå mellom¬alderen og fram til i dag. Han vil legge fram mykje ukjent historisk materiale. Det vil også vere høve til å stille spørsmål.

 Historikar Johan Borgos har gjennom ei årrekke vore engasjert til å skrive gards- og slekts¬historie for Øksnes, Andøy og Sortland kommunar, til saman 14 bind.

Alt i 1981 begynte Borgos å granske den samiske historia, og han skreiv også heftet "De er her ennå", om den sjøsamiske historia i Vesterålen.

Sommaren 2015 deltok han i kartlegginga av samiske kulturminne langs vegtraseen frå Sortland til Tjeldsundbrua, og han var forfattar av den kulturhistoriske oversikta i sluttrapporten. Arbeidet har ført til vidare studie av det samiske samfunnet vest for Tjeldsundet.

Borgos har skrive nærmare tretti artiklar i årbøker og tidsskrift om den samiske historia i regionen, og han har halde ei rekke foredrag om emnet. No arbeider han med eit bokprosjekt om ”Samar ved storhavet”, som handlar om samane vest for Tjeldsundet

Sal av kaffe og kaker (kr 50 – kontant & Vipps)
Arrangør: Kvæfjord historielag


20. februar 2019

ÅRSMØTE I KVÆFJORD HISTORIELAG


27 medlemmer møtte til årsmøtet 20.februar 2019 på Rå videregående skole. Det var vanlige årsmøtesaker, idéutveksling og trivelig prat.

Per Harald Pettersen ledet møtet ryddig gjennom årsmøtesakene. Årsmelding og regnskap ble lagt fram uten merknader. Det var gode tilbakemeldinger fra medlemmer om at arbeidsplanen fra forrige årsmøte var gjennomført.


Valgkomiteen hadde en utfordrende jobb etter at Magne, valgte å tre ut av styret etter 18 år i styret. Årsmøtet gav styret fullmakt til å supplere med et styremedlem, enten ett av varamedlemmene eller andre gode kandidater. Geir Hagen tok ikke gjenvalg, etter 10 år i styret. Historielaget står i en situasjon der to trofaste arbeidshester ikke lenger står i bresjen. Det blir litt utfordrende, men vi håper at både Magne og Geir bidrar med sin kompetanse til historielaget, og at andre medlemmer kommer sterkere på banen!

Magne Heide fikk blomster etter 18 år i styret
Styret for 2019 har ingen leder, men består per d.d. av Per Harald Pettersen, Arne Johan Johansen, Gunnhild Fochsen og Mari Wikeland. Varamedlemmer er Jan Meyer, Robert Nygård og Walter Olsen. 

Marie Markussen kom inn som nytt medlem i valgnemda og avløste Nils Jacob Vebostad. 

Styret la fram dette forslaget til arbeidsplan: 
møte med Borgos om samisk historie, 
historielagstur til Straumen, 
"Tingene forteller" på Krambua, 
arbeid med Krambua
årbok og kalender, 
adventsåpning på Krambua og 
stedsnavnprosjektet.

Medlemmene kom med innspill til arbeidsplanen både om bjørnejegere, samiske fangstsanlegg og offerplasser i tillegg til fotomøte. 
Jan Meyer fortalte om arbeidet med idrettshistoria

Jan Meyer, leder av Kvæfjord Idrettslag, fortalte om et omfattende  arbeid med å feire at idrettslaget fyller 100 år i 2019. Det blir både jubileumsskrift og jubileumsfest som vi gleder oss til.

Mari Wikeland (referent)


14. februar 2019

SAMISK MØTE 14. FEBRUAR ER UTSETT PGA DÅRLEG VER

Det annonserte møtet med Johan Borgos torsdag 14. februar må dessverre utsettast.
Årsaka er stengt fergesamband på Gullesfjorden i dag torsdag og usikre kjøreforhold elles med fare for ras.
Vi vil arrangere møtet seinare i februar eller i mars, og vi kjem tilbake med dato etterkvart.


3. februar 2019

20. FEBRUAR: ÅRSMØTE


Innkalling til årsmøte i Kvæfjord Historielag
Møtetid:        onsdag 20. februar kl. 19.00
Møtestad:      Rå vg skole, Kantina, Laskenvegen
Sakliste:
1. Konstituering av møtet. Val av møteleiar og referent.
2. Årsmelding for 2018
3. Rekneskap for 2018
4. Val, etter innstilling frå valkomiteen på årsmøtet.
På val (i parentes dei som er på val i år)
- to styremedlemmar, for 2 år (Geir Hagen, Mari Wikeland)
- tre varamedlemmar til styret, for 1 år (Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen)
- ein medlem i valnemnda, for 3 år (Nils Jacob Vebostad)
Valkomitéen vil leggje fram forslag på årsmøtet.
Desse er ikkje på val i år:
- tre styremedlemmar, for 1 år (Per Harald Pettersen , Magne Heide,  Arne-Johan Johansen)
Magne Heide har uttrykt ønske om å fråtre frå styrevervet.
- ein revisorar, for 1 år (Sigrid Torgersen)
- to medlemmar i valnemnda: Hårek Wikeland ( 2 år), Anne Vik (1 år)
5. Arbeidsplan for 2019.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrar medlemmane til å komme med forslag, særleg til aktuelle møte-tema og historielags-tur.

6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 10. februar

Etter årsmøtet, temainnslag:
Kvæfjord IL 100 år v/ Jan Meyer
      
Enkel servering. Vel møtt !

MEDLEMSKONTINGENT 2019:
Kr 100 for hovudmedlem
Kr 50 for tilleggsmedlemmar /  øvrige familiemedlemmar
Kontingent kan betalast til konto 4780.63.51306
ELLER til vår Vippskonto #140210.
Hugs å merke innbetalinga med NAMN og ”Kontingent 2019”.

Med helsing
styret i Kvæfjord historielag

_____________________
For Kvæfjord Historielag Mari Wikeland


14. februar: SAMISK HISTORIE I KVÆFJORD - OPENT MØTE

Kvæfjord historielag inviterer til opent møte
TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 1900
(Dørene blir opna kl. 1830)
Stad: Ungdomshuset Fram, Borkenes 


Johan Borgos:  Samisk historie i Kvæfjord