27. juni 2021

Historisk vandring lørdag 3. juli 2021

Nå er vi klar og ønsker velkommen til en historisk vandring på Forøyseter. 

Lørdag 3. juli 2021 ønsker historielaget velkommen til en historisk vandring sammen med vår vertinne Sissel Kobro. 

Vi drar med ferga fra Refsnes klokka 10, og er da framme på Forøyseter litt etter ca 10.30.  Parkering ved beredskapsfergeleiet på Forøyseter, der Sissel Kobro møter oss.

Programmet er enkelt:

Vi starter med å se på et område med kokegroper i nærheten av fergeleiet, vi skal se på gamle ferdselsveier, på det gamle grindanaustet fra omkring 1850, og på det restaurerte våningshuset som Sissel Kobro eier.

Vi vil gjerne høre minner og historier med tilknytning til området, og kanskje noen kan ha bilder av personer, bygninger eller hendelser. 

Varighet: Omkring tre timer. 

Det vil bli enkel servering med kaffe eller te, og kaker. Hvis du trenger en kraftigere lunsj må du ta med matpakke.

Smittevern og påmelding:

Vi må ha påmelding, send gjerne melding til Per Harald på tlf. 952 57 659 eller på kvhist@gmail.com. Vi må holde 1 meters avstand, og vi ordner med håndsprit for vanlig håndhygiene. 

Hilsen styret.

Årsmøtet 2021

 Årsmøtet 2021 ble holdt på Fram 9. juni 2021.

Årsmøtet for 2021 ble utsatt til juni, og med nødvendige smitteverntiltak møtte til sammen 29 medlemmer opp til årsmøtet den 9. juni. 


Sak 2: Årsmelding

Lagt fram av Mari. Aktiviteten har vært bra selv om 2020 var preget av koronasituasjonen. Godkjent med merknader om å registrere seg i frivillighetsregisteret, noe laget gjorde i mai.

 Sak 3: Regnskap

Lagt fram av Per Harald. Revisjonsberetning opplest.

Ingen merknader.


 Sak 4: Valg

Innstilling lagt fram av Marie Markussen

Ingen merknader.

 Nye tillitsvalgte til historielaget 2021-22

Leder: Valgkomiteen har ikke funnet noen som vi stille som leder.

Forslag til styremedlemmer som velges for 2 år:

Mari Wikeland (gjenvalg)

Gunhild Fochsen (gjenvalg)

Nina Johanne Johansen (gjenvalg)

Ikke på valg: Arne Johan Johansen, Per Harald Pettersen (1 år)

Forslag til varamedlemmer for 1 år: Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen (alle gjenvalg)

Forslag til revisor for 2 år: Sigrid Torgersen (gjenvalg)

Ikke på valg: Wenche Hunstad ( 1 år)

Forslag til nytt medlem i valgkomiteen for Hårek Wikeland, 3 år: Bjørn Mathisen

Ikke på valg: Marie Julianne Markussen (1 år), Stein Gunnar Moksnes (2 år)

Forslag til redaksjonssekretær for årboka, 1 år: Nina Myreng Haugland

Til orientering:

Redaksjonskomité for årboka: Arne Johan Johansen, Magne Heide

Kalenderkomité: Geir Hagen, Magne Heide, Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Mari Wikeland

Vaktmestre for Krambua: Geir Hagen, Walter Olsen

Sak 5: Arbeidsplan for 2021

Vi må videreføre oppgavene fra fjorårets plan. For eksempel besøke Forøyseter og blant annet se på kokegroper, Magne Heide ønsker å presentere resultatene fra stedsnavnprosjektet. Får støtte fra Geir.

Ivar ønsker mer arbeid rundt Buks-Berit og de siste bjørnene som ble skutt. Asbjørn ønsker ei vandring på Kveøya som helhet, at medlemmene kan oppdateres til å være guider.

Gerd ønsker at historielaget engasjerer seg i Trastad samlinger og outsider art.

 Sak 6: Innspill fra medlemmer

Ingen

 Årsmøtet formelt avslutta kl. 20.00

 

Etter årsmøtet: Temainnslag.

Geir Hagen viste gamle bilder og svar på spørsmål om personer på bildene.


6. februar 2020

Årsmøte 2020 - Møtetid: onsdag 19. februar kl. 19.00 Borkenes skole, Personalrommet


Til medlemmene i Kvæfjord historielag
Innkalling til årsmøte i Kvæfjord historielag
Møtetid:         onsdag 19. februar kl. 19.00
Møtested:       Borkenes skole, Personalrommet


Vanlige årsmøtesaker:


Sakliste:
1. Konstituering av møtet. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding for 2019
3. Regnskap for 2019
4. Valg, etter innstilling fra valgkomiteen på årsmøtet.

5. Arbeidsplan for 2020.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrer medlemmene til å komme med ideer, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-turer
6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 12. februar

Etter årsmøtet, temainnslag:
Utvalgte Kulturlandskap Skallan/Rå og rapport fra kurs for tørrmuringrestaurering av sommerfjøs
 ( Rolf Ingar Eggum, Svein Robert Guttormsen, Odd Harald Sandnes)
Enkel servering. Vel møtt!! 

Hilsen
styret i Kvæfjord historielag

MEDLEMSKONTINGENT 2020:
Kr 100 for hovedmedlem
Kr 50 for tilleggsmedlemmer /  øvrige familiemedlemmer
Kontingent kan betales til konto 4780.63.51306
ELLER til vår Vippskonto 140210.
Husk å merke innbetalinga med NAVN og ”Kontingent 2020"

Boklansering: Johan Borgos, Samer ved Storhavet. Flesnes.

Kvæfjord historielag kan ønske velkommen til spennende boklansering den 18. februar 2020. 

Historiker Johan Borgos har tidligere presentert samisk historie på møter i historielagets regi. 
Kvæfjord Historielag i samarbeid med UL. Samhold kan nå ønske velkommen til bok-lansering. Han presenterer den nye boka på Molund, Flesnes, tirsdag 18. februar 2020, klokka 18.30.

Det blir en høytidelig markering ved utgivelsen av boka "Samer ved storhavet".
Forfatteren Johan Borgos selger og signerer bok.

Salg av kaffe og kaker.


Samer ved storhavet er en bredt anlagt bok om samisk historie vest for Tjeldsundet. Han tegner bildet av ei tallrik folkegruppe med en dynamisk og tilpasningsdyktig kultur, enten kildene kaller dem fjellsamer, markesamer eller sjøsamer. 
Boka har en temadel om levesett og kulturhistorie, en områdedel som foteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820, og en slektsdel med familieregister for den samiske folkegruppa fra 1600 til 1820.

Her er mer informasjon om boka, fra Orkana forlag. 

28. januar 2020

Samisk uke Giehtvoutna/Kvæfjord 2020

I forbindelse med samisk uke og samefolkets dag kan vi ønske velkommen til historielagets arrangement

"En reise i mine forfedres fotspor, et gløtt i min samiske oppvekst + samiske stednavn i vår region", foredrag ved Inge A. Svonni.
Tirsdag 4. februar 2020, Kvæfjord historielag, klokka 18.00.
Personalrommet, Borkenes ungdomsskole.
Litt informasjon om andre aktiviteter under Samisk uke 2020: 

Søndag 2. februar 2020, Trastad samlinger, klokka 16.00.

Åpning av utstillingen "SÀPMI på Trastad Gård - En samisk verden på institusjonen."
Tale og åpning ved sametingspresident Aili Keskitalo. Tale ved ordfører Torbjørn Larsen. Joik ved Mikkel Per Sara, musikalsk innslag ved kulturskoleelever. Lenke til Harstad Tidende.

Søndag 2. februar 2020, Kvæfjord kirke klokka 18.

"Det  samiske Kvæfjord" ved Tore Einar Johansen, Forsoningssamtale med sametingspresident  Aili Keskitalo, sogneprest Odd Villy Johansen og ordfører Torbjørn Larsen, ledet av Barbro Hætta. Joik ved Kalle Urheim. Kvæfjord Blainnakor. Kulturskoleelever. Allsang.

Torsdag 6. februar 2020 - Samefolkets dag.

Fredag 7. februar 2020 - UL. Fram klokka 18.00
Som en del av Kvæfjord kommunes program for samisk uke byr Asbjørn Hessen og Niko Valkepää på kåseri, joik og poesi. Det blir også mulig å kjøpe samiskinspirert mat og drikke.


Mer informasjon på Kvæfjord kommune

Kvæfjord bibliotek har samisk bokutstilling og språklek daglig i åpningstiden, mandag til fredag.

23. november 2019

ÅPEN KRAMBU


Krambua på Borkenes vil være åpen kl. 10:30 - 15 følgende dager

Lørdag 23. november 
Lørdag 30. november
Lørdag 7. desember
Lørdag 14. desember

Alle disse lørdagene er det:
  • Salg av årbøker og kalendre. 
  • Salg av Kveøy-hefter og bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
  • Samletilbud på tidligere årbøker og kalendre. Gamle Kvæfjord-bilder på veggene. 
  • Servering av kaffe, te og litt julegodt. 


Kom innom for en hyggelig prat over en kopp kaffe med pepperkaker eller twist. 

Her får du kjøpt fint lesestoff til jul, og dette er flotte julegaver. Årbok nr 33 samt kalender med mange historiske bilder. Velkommen.

Bildet kan inneholde: bord og innendørs

Bildet kan inneholde: utendørs

2. oktober 2019


Fotomøte på Hemmestad onsdag 9. oktober kl. 19.00 - Hemmestad Grendehus


Gamle bilder
  
Vi som jobber med lokal historie, ser på gamle bilder som viktige dokumenter fra vår nære fortid. «Gamle bilder» betyr i hovedsak bilder som er ca. 50 år gamle eller mer. Vi veit at også mange av dere er interessert i å se bilder fra «gamle dager» og håper at dere kan hjelpe oss med å få dette til å bli vellykket.

Opplegget er slik:
Vi ber alle som har gamle bilder - løse eller i album – om å leite disse fram og se om her kan være noe spennende eller interessant å vise fram. Det mest spennende er jo bilder som beskriver hendelser eller situasjoner. Arrangementer av forskjellig art ble gjerne fotografert. Dersom bildene er riktig gamle, kan også portretter være interessant, særlig dersom navnet på personen er kjent.

Vi tar imot bilder og skanner dem slik at de kan vises på storskjerm under møtet. På den måten kan det også være mulig i fellesskap å komme fram til navn og opplysninger om bilder som eieren selv ikke vet noe om. Det vil være en til glede for den som eier bildene, og også et gode ved bruk i eventuelle artikler i Årbok for Kvæfjord eller bruk i vår historiske kalender.

Skanning kan skje i forkant av møtedagen. Da vil en rekke over å vise flere bilder enn dersom alle bildene må skannes under møtet. Men vi bringer med skanner og vil skanne på stedet flest mulig bilder som møtedeltakere har med seg til møtet. Skanning på forhånd innebærer at folk som har bilder tar kontakt og leverer oss bilder noen dager i forveien. Hovedansvarlig for dette vil være Robert Nygård på Kveøy

Vi håper riktig mange vil komme, og at spennende bildeskatter blir henta fram!

Det blir kaffe og enkel bevertning,

Det blir lagt ut informasjon i postkassene fra Sandvik til Skommesvik og samme blir sendt alle våre medlemmer.


Ta kontakt med Arne-Johan Johansen telefon 90600357 eller Robert Nygård telefon 97669536 dersom du vil forhåndslevere bilder til skanning.

Hilsen Kvæfjord Historielag
Mari Wikeland, sekretær