18. april 2018

FOTOMØTE: 100 års idrettshistorie

Kvæfjord idrettslag fyller 100 år i 2019, og i samband med dette tok Kvæfjord idrettslag opp temaet idrettshistorie på fotomøtet sitt.

Vikelandsbakken som stod ferdig til Hovedlandsrenent i 1949, var eit kjempeløft for Kvæfjord idrettslag.
Foto utlånt av Jermund Johansen.
Geir Hagen presenterte eit utval bilde frå ulike sider ved idrettslaget: turn, ski og fotball har vore viktige idrettsgreiner, men friidrett og seinare handball har også vore på programmet.

Handball kom til som idrettsgrein på slutten av 1960-talet.
Foto utlånt av Asbjørn Hessen.
Kvæfjord idrettslag er i sving for å samle inn opplysningar om historia si, og i samband med det er idrettslaget og historielaget svært interessert i å få inn fleire idrettslige bilda. Fotomøtet var ein viktig start, men her finst heilt sikkert skjulte bildeskattar i skuffer og skap hos mange.

Kvæfjord historielag hjelper gjerne til med å skanne bilda med idrettsmotiv.
Tekst og bilde: Magne Leon Heide

9. april 2018

18. april: FOTOMØTE: Kvæfjord idrettslag 100 år

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til

FOTOMØTE
Kvæfjord Idrettslag 100 år i 2019
Kantina på Rå videregående skole, Laskenvegen
ONSDAG 18. APRIL 2018 Kl. 1830

Kvæfjord Idrettslag blir 100 år i 2019. Idrettslaget planlegger en markering av dette i løpet av 2019. I den anledning vil Kvæfjord historielag bidra til å samle inn bilder som kan være med på å vise idrettslaget sin aktivitet gjennom alle disse årene.
Bildene bør inneholde idrettslige aktiviteter eller friluftsaktiviteter.

Er det noen som har bilder som kan være aktuelle i denne sammenheng? Møt opp med disse bildene slik at vi kan digitalisere disse. Bildene vil kunne vises på møtet, og gode historier om disse vil være av interesse. Vi har med en med en del bilder som vil bli vist.

ENKEL SERVERING

Med helsing
for styret i Kvæfjord historielag
Geir Hagen (sign.)