19. november 2017

22. NOVEMBER: Presentasjon av "Årbok for Kvæfjord 2017" og "Kvæfjord-historisk kalender 2018"

PRESENTASJON AV ”ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2017” OG ”KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2018”
Tid: Onsdag 22. november 2017 kl. 1900.
Stad: Rå videregående skoles kantine i Laskenvegen (hovudbygget)

Vi inviterer med dette til den årlige presentasjonen og sal av ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2017.
Redaktørar for denne 31. årgangen har vore Arne-Johan Johansen og Gerd Salen.

På møtet vil det også bli presentasjon og sal av den tolvte utgåva av kalenderen vår: KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2018. Redaksjon: Geir Hagen, Magne Heide, Per H. Pettersen, Svein-Otto Presthus.

Det vil bli servering og ein liten kaffespleis m/kake (kr 30) på møtet!

Vel møtt !

Åpen krambu: 

Krambua på Borkenes vil vere open kl. 11-15 desse dagane:
laurdag 25. november,
laurdag 2. desember,
laurdag 9. desember og
laurdag 16. desember.
Alle desse laurdagane:
Sal av årbøker og kalendrar,
Kveøy-hefte,
Bildekort av Petter Fredriksen
Samletilbod på tidligare årbøker og kalendrar.
Gamle Kvæfjord-bilda på veggane.
Servering av kaffe og litt julegodt.


Salgshjelp: 

Vi treng litt hjelp frå medlemmane til sal av årbøker og kalendrar på butikkane på Borkenes fredag 24. november, 1-2 timar kvar.


1. november 2017

Tirsdag 7. november: OPPSTART STADNAMNPROSJEKT

Kvæfjord historielag har fått tilskott frå Språkrådet til å samle inn og registrere stadnamn i kommunen. Vi startar opp dette prosjektet med eit arbeidsmøte på Rå vgs, tysdag 7. november kl 1900.
Kartutsnitt: Lysvatnet
Stadnamnskilt ved Lysvatnet
   På dette møtet vil Eli Ellingsve (med aner til Bogen) vegleie i korleis dette registrerings-arbeidet reint praktisk skal gjennomførast. Eli har drive liknande prosjekt i Trøndelag, og ho er også faglig leiar for eit tilsvarande stadnamn-prosjekt i Gullesfjorden.
   Vi er spesielt interessert i at dei som kjenner til stadnamn i området Straumen/Straumsbotn – Bremnes og Kveøya kjem på møtet. Så viss du har med deg ei lita liste med stadnamn som du også veit uttalen på, kor dei ligg og kanskje har noen tilleggsopplysningar til, så er du hjertelig velkommen.
   Dette blir i hovudsak eit opplæringsmøte med praktisk informasjon for dei som er interessert i å vere med på eit slikt arbeid.
   Vi stiller med KAFFE og noko ATTÅT. 
   Vel møtt til ein hyggelig kveld!
   Du kan lese meir om tilskottsordninga for innsamling av stadnamn på  denne lenka.
Møteinnkalling