2. februar 2018

21. februar: Årsmøte 2018

Årsmøte i Kvæfjord historielag blir halde  onsdag 21. februar kl. 19.00
Møtestad: Rå vg skole, Kantina, Laskenvegen

Sakliste:

1. Konstituering av møte. Val av møteleiar og referent.

2. Årsmelding for 2017 (sjå nettstaden her).

3. Rekneskap for 2017 (blir gjennomgått på årsmøtet).

4. Val, etter innstilling frå valkomiteen på årsmøtet.
På val (i parentes dei som er på val i år)

  • - leiar, for 2 år (Magne Heide)
  • - to styremedlemmar, for 2 år (Geir Hagen, Stein Gunnar Moksness)
  • - tre varamedlemmar til styret, for 1 år (Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Helge Størkersen)
  • - ein revisorar, for 2 år (Sigrid Torgersen)
  • - ein medlem i valnemnda, for 3 år (Bjørn Welde)

Valkomitéen vil leggje fram forslag på årsmøtet.
Desse er ikkje på val i år:

  • - to styremedlemmar, for 1 år (Mari Wikeland, Arne-Johan Johansen)
  • - ein revisorar, for 1 år (Jakob Vaskinn)
  • - to medlemmar i valnemnd: (Anne Vik (2 år), Nils Jacob Vebostad (1 år)) 

5. Arbeidsplan for 2018.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrar medlemmane til å komme med forslag, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-tur.

6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 7. februar

Temainnslag

Etter årsmøtet, temainnslag:
"Dynamitt-Oluf" (film), Introduksjon ved Geir Hagen

Enkel servering. Vel møtt !

Med helsing
styret i Kvæfjord historielag
Magne Heide, leiar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne ein kommentar under fullt namn som vi vil vurdere for publisering.