21. november 2018

"Årbok for Kvæfjord 2018" og "Kvæfjord - Historisk kalender 2019" til sals

Årbok 2018 og Kalender 2019 blei presentert på det årlige årboks- og kalendermøtet til historielaget onsdag 21. november.

Det var rundt 30 medlemmar som hadde møtt opp på historielaget sitt årlige "slepp" for å få med seg presentasjonane av "Årbok for Kvæfjord 2018" og "Kvæfjord - Historisk kalender 2019".


Ivrig samtale rundt årets Årbok og Kalender

Årboka for Kvæfjord 2018 ser slik ut på framsida:Sidetalet er i år på 68 velfylte sider. Her er 25 kortare og lengre artiklar saman med 130 bilde og andre illustrasjonar. Årboka har også gjennomgåande fargetrykk, over 80 av bilda og illustrasjonane er i farger. Innhaldslista ser du her:
Prisen for Årbok 2018 er kr 175.

Kvæfjord - Historisk kalender 2019 inneheld 25 bilde og ser slik ut på framsida:

Prisen for Kalender 2019 er kr 100 ved direkte kjøp frå historielaget, elles kr 120.

Evt porto kjem i tillegg til desse prisane.

Årboka og kalenderen er til sals frå Kvæfjord historielag:
*  Du kan kjøpte direkte frå Kvæfjord historielag, 
     ** tlf  97088957 (Magne Heide), 
     ** tlf  90600357 (Arne-Johan Johansen),
     ** tlf  90849328 (Geir Hagen), eller 
     ** e-post: kvhist@gmail.com

Fredag 23. november sel vi årbok og kalender frå Coop Extra Borkenes.

Laurdag 24. november er årbøker og kalendrar i sal  i Krambua på Borkenes. Krambua er open kvar laurdag fram til 15. desember kl 11-14 .

I løpet av måndag 26. november er årbok og kalender til sals her:
* Fergekafeen (Flesnes-Refsnes)
* Viltkroa, Langvassbukta
* Joker, Borkenes 
* Bokhandlane i Harstad

Historielaget minner også om at vi har til sals:
* Kort etter maleri av Petter Fredriksen
* Julekort etter maleri av Petter Fredriksen
* Historiske bildekort frå Borkenes
* Hefte om Kveøy-utgravingane
* Tidligare årbøker (enkeltvis og pakketilbod)
* Tidligare kalendrar (enkeltvis og pakketilbod)
Alt dette kan kjøpast på Krambua laurdagar i adventa