15. juni 2019

Historisk vandring i Straumen

Årets historiske vandring gikk til Straumen den 15. juni.  Straumen mellom Straumsbotn og Kvæfjorden har gitt navn til gården. Fra 1666 er det registrert at kirka (bispen) eide Straumen.

Krambu og lokalbåt-ekspedisjon

De 17 oppmøtte var heldig med været, sol, og litt vind. Oppmøtet var rett nedenfor huset til de lokalkjente guidene Janne og Henry Aronsen. Her er det djupt rett ut for de bratte bergene, og det var i gamle dager både krambu og ekspedisjon for lokalbåten her. Krambua var i sving fra 1895 til omkring 1917 da de siste salgene i dagboka er notert. Det finnes en artikkel om Krambua i Årbok 3 (1989), side 15.


Lokalbåten hadde anløp lenger enn dette. Janne Aronsen kunne huske at hun som liten hadde tatt lokalbåten fra Straumen til Gullesfjorden sammen med Mathilde Michalsen.

Da "Hortensia" blei beskutt av tyskerne

Janne fortalte om sine minner fra den gangen jakta Hortensia ble beskutt under krigen. De var forsinket og hadde ikke meldt fra til de tyske vaktstyrkene i de kom seint inn. Båten ble gjennomhullet av kuler, men som ved et under ble ikke noen av mannskapet på fem skadd. (Årbok 3 (1989) side 17). Dagen etter kom fem tyske soldater og kommandanten for å forhøre Janne sin far, Arthur Stensen. Men han slapp å bli tatt med på «festninga» til forhør.

Bru med gangveg for båtfolk

Vi vandret videre mot brua, og kunne underveis se på fundamentene til sagbruket som Ottar Straumen og Hans Hansen satte i sving en gang på 1950-tallet. Vi gikk videre og så på den brua fra 1960, og på fundamentene der den gamle brua fra 1900 ble midlertidig plassert i byggeperioden. Fra ennå eldre tid kunne vi se at det hele veien langs straumen er murt opp en sjømur og gangvei. Der kunne de dra båter opp straumen om uvær gjorde det nødvendig å flytte båtene til Straumsbotnsida. Alle gårdsbrukene hadde sjøtomter utafor Straumen, og naust og sjøtomter innafor Straumen.

Naust-tomter

Vi var så innom det store naustet som nå tilhører Asbjørn Selseth, og som tilhørte hans morfar Ottar Straumen. De eldste delene skal være fra 1700-tallet, og det var også en bra samling av eldre båter. I tillegg er det nevnte sagbruket lagret her.

Sjybakkan - gammel gårdsgrunn

Vandringen fortsatte så oppover markeveien til Sjybakkan (Sjøbakkan), der alle husene var samlet i gamle dager. Dette går fram av eldre jordskiftekart. Nå står det bare igjen en bygning her, det er stabburet til den gamle Stensengården. De øvrige husene ble flyttet ned bakken og innover til Vika i 1927 etter et jordskifte.

Nye initiativ i Straumen

Dagen ble avsluttet med uteservering på tunet til Asbørn Selseth, der det var ordnet med kaffe og kaker, på porselen. Det ble en hyggelig samtale med historier fra gamle dager, og de frammøtte fikk se på det flotte restaureringsarbeidet som var gjort på gården, og på en del gale bilder og kart som var funnet frem. De som ville fikk også sett på låven, der det var en blankpusset samling av mopeder og motorsykler av eldre årgang.


På vår vandring kunne vi også se kilometermerket med Borkenes 9,5 km, som står på sin opprinnelige plassering. Brua over Straumen og veien kom i 1900.


Per Harald Pettersen og Magne Leon Heide (foto)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne ein kommentar under fullt namn som vi vil vurdere for publisering.