27. juni 2021

Årsmøtet 2021

 Årsmøtet 2021 ble holdt på Fram 9. juni 2021.

Årsmøtet for 2021 ble utsatt til juni, og med nødvendige smitteverntiltak møtte til sammen 29 medlemmer opp til årsmøtet den 9. juni. 


Sak 2: Årsmelding

Lagt fram av Mari. Aktiviteten har vært bra selv om 2020 var preget av koronasituasjonen. Godkjent med merknader om å registrere seg i frivillighetsregisteret, noe laget gjorde i mai.

 Sak 3: Regnskap

Lagt fram av Per Harald. Revisjonsberetning opplest.

Ingen merknader.


 Sak 4: Valg

Innstilling lagt fram av Marie Markussen

Ingen merknader.

 Nye tillitsvalgte til historielaget 2021-22

Leder: Valgkomiteen har ikke funnet noen som vi stille som leder.

Forslag til styremedlemmer som velges for 2 år:

Mari Wikeland (gjenvalg)

Gunhild Fochsen (gjenvalg)

Nina Johanne Johansen (gjenvalg)

Ikke på valg: Arne Johan Johansen, Per Harald Pettersen (1 år)

Forslag til varamedlemmer for 1 år: Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen (alle gjenvalg)

Forslag til revisor for 2 år: Sigrid Torgersen (gjenvalg)

Ikke på valg: Wenche Hunstad ( 1 år)

Forslag til nytt medlem i valgkomiteen for Hårek Wikeland, 3 år: Bjørn Mathisen

Ikke på valg: Marie Julianne Markussen (1 år), Stein Gunnar Moksnes (2 år)

Forslag til redaksjonssekretær for årboka, 1 år: Nina Myreng Haugland

Til orientering:

Redaksjonskomité for årboka: Arne Johan Johansen, Magne Heide

Kalenderkomité: Geir Hagen, Magne Heide, Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Mari Wikeland

Vaktmestre for Krambua: Geir Hagen, Walter Olsen

Sak 5: Arbeidsplan for 2021

Vi må videreføre oppgavene fra fjorårets plan. For eksempel besøke Forøyseter og blant annet se på kokegroper, Magne Heide ønsker å presentere resultatene fra stedsnavnprosjektet. Får støtte fra Geir.

Ivar ønsker mer arbeid rundt Buks-Berit og de siste bjørnene som ble skutt. Asbjørn ønsker ei vandring på Kveøya som helhet, at medlemmene kan oppdateres til å være guider.

Gerd ønsker at historielaget engasjerer seg i Trastad samlinger og outsider art.

 Sak 6: Innspill fra medlemmer

Ingen

 Årsmøtet formelt avslutta kl. 20.00

 

Etter årsmøtet: Temainnslag.

Geir Hagen viste gamle bilder og svar på spørsmål om personer på bildene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne ein kommentar under fullt namn som vi vil vurdere for publisering.