23. mars 2016

MØTE 6. APRIL: Okkupasjonstida sett med tysk kamera

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til

ÅPENT MØTE om
"Okkupasjonstida sett med tysk kamera"
Bremnes grendehus
Onsdag 6. april 2016 kl 1900

Under okkupasjonsåra 1940-1945 var det forlagt tyske soldatar fleire stader i Kvæfjord. Ein av desse stadene var Bremnes.

Kvæfjord historielag har fått tak i eit fotoalbum etter ein av dei tyske underoffiserane som var forlagt på Bremnes i åra 1942-1945.  Bildealbumet viser soldatlivet på Bremnes under desse krigsåra sett med tyske fotoauga.  Bildematerialet omfattar 60-70 bilda, og det gir eit unikt innsyn i livet for dei soldatane som var forlagt her i krigsåra. Vi får sjå ulike sider ved dagliglivet, og her er òg foto som fortel om hus og arbeid i Bremnes-bygda.
Kvæfjord historielag ønsker å presentere desse bilda for alle interesserte. Vi er samtidig svært interessert i å lokalisere fotografia nærmare.

Arne-Johan Johansen vil innleie med bakgrunnsinformasjon om den tyske soldaten som eigde albumet og korleis bilda har "overlevd" til nå.  Vi har også ein avtale med nokon som vil fortelje om krigsåra og ein del av bilda i albumet.

PS!  Fotomøtet vil dreie seg om dette soldatalbumet, men vi tar også mot andre historiske bilde for skanning på møtet.

ENKEL SERVERING (Ta med kaffepengar!)

Med helsing styret i Kvæfjord historielag

Magne Heide (sign), leiar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne ein kommentar under fullt namn som vi vil vurdere for publisering.