3. februar 2019

20. FEBRUAR: ÅRSMØTE


Innkalling til årsmøte i Kvæfjord Historielag
Møtetid:        onsdag 20. februar kl. 19.00
Møtestad:      Rå vg skole, Kantina, Laskenvegen
Sakliste:
1. Konstituering av møtet. Val av møteleiar og referent.
2. Årsmelding for 2018
3. Rekneskap for 2018
4. Val, etter innstilling frå valkomiteen på årsmøtet.
På val (i parentes dei som er på val i år)
- to styremedlemmar, for 2 år (Geir Hagen, Mari Wikeland)
- tre varamedlemmar til styret, for 1 år (Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen)
- ein medlem i valnemnda, for 3 år (Nils Jacob Vebostad)
Valkomitéen vil leggje fram forslag på årsmøtet.
Desse er ikkje på val i år:
- tre styremedlemmar, for 1 år (Per Harald Pettersen , Magne Heide,  Arne-Johan Johansen)
Magne Heide har uttrykt ønske om å fråtre frå styrevervet.
- ein revisorar, for 1 år (Sigrid Torgersen)
- to medlemmar i valnemnda: Hårek Wikeland ( 2 år), Anne Vik (1 år)
5. Arbeidsplan for 2019.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrar medlemmane til å komme med forslag, særleg til aktuelle møte-tema og historielags-tur.

6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 10. februar

Etter årsmøtet, temainnslag:
Kvæfjord IL 100 år v/ Jan Meyer
      
Enkel servering. Vel møtt !

MEDLEMSKONTINGENT 2019:
Kr 100 for hovudmedlem
Kr 50 for tilleggsmedlemmar /  øvrige familiemedlemmar
Kontingent kan betalast til konto 4780.63.51306
ELLER til vår Vippskonto #140210.
Hugs å merke innbetalinga med NAMN og ”Kontingent 2019”.

Med helsing
styret i Kvæfjord historielag

_____________________
For Kvæfjord Historielag Mari Wikeland


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne ein kommentar under fullt namn som vi vil vurdere for publisering.