20. februar 2019

ÅRSMØTE I KVÆFJORD HISTORIELAG


27 medlemmer møtte til årsmøtet 20.februar 2019 på Rå videregående skole. Det var vanlige årsmøtesaker, idéutveksling og trivelig prat.

Per Harald Pettersen ledet møtet ryddig gjennom årsmøtesakene. Årsmelding og regnskap ble lagt fram uten merknader. Det var gode tilbakemeldinger fra medlemmer om at arbeidsplanen fra forrige årsmøte var gjennomført.


Valgkomiteen hadde en utfordrende jobb etter at Magne, valgte å tre ut av styret etter 18 år i styret. Årsmøtet gav styret fullmakt til å supplere med et styremedlem, enten ett av varamedlemmene eller andre gode kandidater. Geir Hagen tok ikke gjenvalg, etter 10 år i styret. Historielaget står i en situasjon der to trofaste arbeidshester ikke lenger står i bresjen. Det blir litt utfordrende, men vi håper at både Magne og Geir bidrar med sin kompetanse til historielaget, og at andre medlemmer kommer sterkere på banen!

Magne Heide fikk blomster etter 18 år i styret
Styret for 2019 har ingen leder, men består per d.d. av Per Harald Pettersen, Arne Johan Johansen, Gunnhild Fochsen og Mari Wikeland. Varamedlemmer er Jan Meyer, Robert Nygård og Walter Olsen. 

Marie Markussen kom inn som nytt medlem i valgnemda og avløste Nils Jacob Vebostad. 

Styret la fram dette forslaget til arbeidsplan: 
møte med Borgos om samisk historie, 
historielagstur til Straumen, 
"Tingene forteller" på Krambua, 
arbeid med Krambua
årbok og kalender, 
adventsåpning på Krambua og 
stedsnavnprosjektet.

Medlemmene kom med innspill til arbeidsplanen både om bjørnejegere, samiske fangstsanlegg og offerplasser i tillegg til fotomøte. 
Jan Meyer fortalte om arbeidet med idrettshistoria

Jan Meyer, leder av Kvæfjord Idrettslag, fortalte om et omfattende  arbeid med å feire at idrettslaget fyller 100 år i 2019. Det blir både jubileumsskrift og jubileumsfest som vi gleder oss til.

Mari Wikeland (referent)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne ein kommentar under fullt namn som vi vil vurdere for publisering.